preskočiť na hlavný text

Zavedenie sieťových nastavení Zariadenia

Dôležité

 • Zavedenie vymaže všetky sieťové nastavenia v zariadení, čo môže znemožniť tlač alebo skenovanie z počítača prostredníctvom siete. Ak chcete zariadenie používať prostredníctvom siete, vykonajte nastavenie pomocou Inštalačného disku alebo vykonajte nastavenie podľa pokynov na našej webovej stránke.

 1. Spustite aplikáciu IJ Network Tool.

 2. V časti Tlačiarne: (Printers:) vyberte požadovanú tlačiareň.

 3. Z ponuky Nastavenia (Settings) vyberte položku Údržba... (Maintenance...).

  Zobrazí sa obrazovka Údržba (Maintenance).

 4. Kliknite na tlačidlo Inicializovať (Initialize).

  Obrázok: obrazovka Údržba
 5. Po zobrazení obrazovky s potvrdením kliknite na tlačidlo Áno (Yes).

  Obrázok: obrazovka Údržba

  Zavedú sa sieťové nastavenia tlačiarne.

  Počas zavádzania nevypínajte tlačiareň.

  Po dokončení zavádzania kliknite na tlačidlo OK.

  Ak sa bude zavádzanie vykonávať pri pripojení prostredníctvom bezdrôtovej siete LAN, nastane prerušenie komunikácie. V takom prípade vykonajte nastavenie pomocou Inštalačného disku alebo vykonajte nastavenie podľa pokynov na našej webovej stránke.

Poznámka

 • Po zavedení nastavení siete LAN môžete sieťové nastavenia tlačiarne zmeniť pomocou aplikácie IJ Network Tool prostredníctvom rozhrania USB. Ak chcete pomocou aplikácie Canon IJ Network Tool zmeniť sieťové nastavenia, najprv aktivujte bezdrôtovú sieť LAN.