preskočiť na hlavný text

Obrazovky Upraviť dostupnú adresu IP a Pridať dostupnú adresu IP

Poznámka

 • Pri používaní niektorých tlačiarní nie je táto obrazovka dostupná.

Ukážky snímok obrazovky použité v tejto časti sa týkajú obrazovky Pridať dostupnú adresu IP (Add Accessible IP Address).

Obrázok: obrazovka Pridať dostupnú adresu IP
 1. Metóda zadania: (Specification Method:)

  Ak chcete pridať adresy IP, vyberte možnosť Zadanie jednej adresy (Single Address Specification) alebo Zadanie rozsahu (Range Specification).

  Zadanie jednej adresy (Single Address Specification)

  Zadajte každú adresu IP samostatne.

  Zadanie rozsahu (Range Specification)

  Zadajte rozsah adries IP nasledujúcich po sebe.

 2. Adresa IP: (IP Address:)

  Ak ste v ponuke Metóda zadania: (Specification Method:) vybrali možnosť Zadanie jednej adresy (Single Address Specification), zadajte adresu IP počítača alebo sieťového zariadenia, ktorému chcete povoliť prístup.

  Adresa IP sa vyjadruje štyrmi hodnotami v rozsahu 0 až 255.

  Počiatočná adresa IP: (Start IP Address:)

  Ak ste v ponuke Metóda zadania: (Specification Method:) vybrali možnosť Zadanie rozsahu (Range Specification), zadajte prvú adresu IP z rozsahu adries počítačov alebo sieťových zariadení, ktorým chcete povoliť prístup.

  Adresa IP sa vyjadruje štyrmi hodnotami v rozsahu 0 až 255.

  Koncová adresa IP: (End IP Address:)

  Ak ste v ponuke Metóda zadania: (Specification Method:) vybrali možnosť Zadanie rozsahu (Range Specification), zadajte poslednú adresu IP z rozsahu adries počítačov alebo sieťových zariadení, ktorým chcete povoliť prístup.

  Adresa IP sa vyjadruje štyrmi hodnotami v rozsahu 0 až 255.

  Poznámka

  • Hodnota nastavenia Počiatočná adresa IP: (Start IP Address:) musí byť menšia než hodnota nastavenia Koncová adresa IP: (End IP Address:).

 3. Komentár: (Comment:)

  Môžete tiež zadať akékoľvek informácie na identifikáciu zariadenia, napríklad názov počítača.

  Dôležité

  • Komentáre sa zobrazia iba v počítači, pomocou ktorého ste ich zadali.