preskočiť na hlavný text

Obrazovka Kontrola informácií o nastavení

Poznámka

  • Pri používaní niektorých tlačiarní nie je táto obrazovka dostupná.

Zobrazuje nastavenia používané pri overovaní klienta.

Skontrolujte nastavenia a kliknite na tlačidlo Dokončiť (Finish).

Obrázok: Obrazovka Kontrola informácií o nastavení