preskočiť na hlavný text

Obrazovka PSK: nastavenie prístupovej frázy a dynamického šifrovania

Poznámka

  • Pri používaní niektorých tlačiarní nie je táto obrazovka dostupná.

Zadajte prístupovú frázu a vyberte spôsob dynamického šifrovania.

Obrázok: Obrazovka PSK: nastavenie prístupovej frázy a dynamického šifrovania
  1. Prístupová fráza: (Passphrase:)

    Zadajte prístupovú frázu nastavenú pre prístupový bod. Prístupová fráza by mala byť reťazcom zloženým z 8 až 63 alfanumerických znakov alebo hexadecimálnou hodnotou pozostávajúcou zo 64 číslic.

    Ak nepoznáte prístupovú frázu prístupového bodu, prečítajte si príručku dodanú s prístupovým bodom alebo sa obráťte na jeho výrobcu.

  2. Typ dynamického šifrovania (Dynamic Encryption Type)

    Podľa nastavenia prístupového bodu vyberte spôsob dynamického šifrovania TKIP (základné šifrovanie) (TKIP (Basic Encryption)) alebo AES (bezpečné šifrovanie) (AES (Secure Encryption)).