preskočiť na hlavný text

Obrazovka Podrobnosti o WEP

Poznámka

 • Pri používaní niektorých tlačiarní nie je táto obrazovka dostupná.

Zadajte nastavenia tlačiarne týkajúce sa kľúča WEP.

Obrázok: Obrazovka Podrobnosti o WEP

Poznámka

 • Pri zmene hesla (kľúča WEP) tlačiarne musíte rovnako zmeniť aj heslo (kľúč WEP) prístupového bodu.

 1. Kľúč WEP: (WEP Key:)

  Zadajte rovnaký kľúč, aký je nastavený pre prístupový bod.

  Počet a typ znakov, ktoré možno zadať, závisí od kombinácie dĺžky a formátu tohto kľúča.

   

  Dĺžka kľúča (Key Length)

  64 bitov (64bit)

  128 bitov (128bit)

  Formát kľúča (Key Format)

  ASCII

  5 znakov

  13 znakov

  Hexadecimálny (Hex)

  10 číslic

  26 číslic

 2. Dĺžka kľúča: (Key Length:)

  Vyberte možnosť 64 bitov (64bit) alebo 128 bitov (128bit).

 3. Formát kľúča: (Key Format:)

  Vyberte možnosť ASCII alebo Hex.

 4. Identifikácia kľúča: (Key ID:)

  Vyberte identifikáciu kľúča (index) nastavenú pre prístupový bod.

 5. Overovanie: (Authentication:)

  Vyberte spôsob overovania na overenie prístupu tlačiarne k prístupovému bodu.

  Vyberte možnosť Automaticky (Auto), Otvorený systém (Open System) alebo Zdieľaný kľúč (Shared Key).