NW031W

Obrazovka Stav

Môžete skontrolovať stav tlačiarne a výkon pripojenia.

Obrazovku Stav (Status) zobrazíte výberom položky Stav (Status) z ponuky Zobraziť (View).

Poznámka
 • Pri používaní niektorých tlačiarní nie je táto obrazovka dostupná.

 • Pri používaní káblovej siete LAN nie sú k dispozícii položky Intenzita signálu: (Signal Strength:), Kvalita spojenia: (Link Quality:)Rozšírené meranie... (Advanced Measurement...)

Obrázok: obrazovka Status
 1. Stav zariadenia: (Device Status:)

  Stav zariadenia sa zobrazuje ako Dostupné (Available) alebo Nedostupné (Unavailable).

 2. Intenzita signálu: (Signal Strength:)

  Zobrazuje intenzitu signálu prijímaného tlačiarňou a môže byť z rozsahu 0 až 100 %.

 3. Kvalita spojenia: (Link Quality:)

  Zobrazuje kvalitu signálu (bez šumu) počas komunikácie a môže byť z rozsahu 0 až 100 %.

 4. Rozšírené meranie... (Advanced Measurement...)

  Umožňuje otestovať výkon pripojenia medzi tlačiarňou a prístupovým bodom alebo medzi tlačiarňou a počítačom.

  Po kliknutí sa zobrazí obrazovka Meranie výkonu spojenia (Connection Performance Measurement).

  Obrazovka Meranie výkonu spojenia

Na začiatok strany