siirry päävalikkoon

Tietoja teknisistä termeistä

Tässä osassa selitetään käyttöoppaassa käytetyt tekniset termit.

A

B

C

D

F

I

K

L

M

N

P

R

S

T

U

W

A

 • Tukiasema (Access Point)

  Langaton lähetin-vastaanotin tai tukiasema, joka vastaanottaa tietoja langattomista asiakaskoneista sekä laitteesta ja lähettää niitä eteenpäin. Vaaditaan infrastruktuuriverkossa.

 • Tukiasematilassa (Access point mode)

  Laitetta käytetään käyttöpisteenä, jonka kautta ulkoisia langattomia viestintälaitteita (esim. tietokoneita, älypuhelimia tai taulutietokoneita) voidaan yhdistää langattomasti myös sellaisessa ympäristössä, joissa ei ole käyttöpistettä tai langatonta LAN-reititintä. Tukiasematilassa laitteeseen voidaan yhdistää enintään 5 laitetta.

 • Suora yhteys (Ad-hoc)

  Asiakastietokoneen ja laitteen kokoonpano, jossa langaton tiedonsiirto tapahtuu vertaisperiaatteella, eli kaikki saman SSID-tunnuksen tai verkkonimen sisällä toimivat asiakaskoneet ovat suorassa yhteydessä toisiinsa. Tukiasemaa ei tarvita. Tämä laite ei tue suoraa tiedonsiirtoyhteyttä.

 • Järjestelmänvalvojan salasana (Admin Password)

  Järjestelmänvalvojan salasanalla IJ Network Tool -ohjelmassa voidaan rajoittaa verkkokäyttöä. Salasanaa tarvitaan yhteyden muodostamisessa tulostimeen sekä tulostimen asetusten muuttamisessa.

 • AES

  Salausmenetelmä. Valinnainen WPA/WPA2:n kanssa. AES on Yhdysvaltain hallinnon kehittämä tietojenkäsittelyn vahva salausalgoritmi.

 • AirPort-verkko (Infra)

  Asiakastietokoneen ja laitteen asetuskokoonpano, jossa kaikki langaton tiedonsiirto tapahtuu tukiaseman kautta.

 • Todennusmenetelmä (Authentication Method)

  Todennusmenetelmä, jota tukiasema käyttää tulostimen tunnistamisessa langattoman lähiverkon kautta. Menetelmät vaikuttavat toisiinsa.

  Kun käytät salaustapana WEP:tä, todennustavaksi voidaan määrittää Open System tai Shared Key.

  WPA-/WPA2-salauksen todennusmenetelmä on PSK.

  • Auto

   Tulostin vaihtaa automaattisesti todennusmenetelmäksi tukiasemassa käytettävän menetelmän.

  • Open System

   Tässä todennustavassa laite, johon yhteys muodostetaan, tunnistetaan ilman WEP-avainta, vaikka asetuksena olisi Use Password (WEP).

  • Shared Key

   Tässä todennusmenetelmässä laite, johon yhteys muodostetaan, tunnistetaan käyttämällä salausta varten määritettyä WEP-avainta.

B

 • Bonjour

  Mac OS X -käyttöjärjestelmien sisäinen palvelu, joka havaitsee automaattisesti verkossa olevat yhteyden muodostamiseen kelpaavat laitteet.

C

 • Kanava (Channel)

  Langattomassa tiedonsiirrossa käytettävä taajuuskanava. Infrastruktuuritilassa kanavaksi valitaan automaattisesti tukiasemaan määritetty kanava. Tämä laite tukee kanavia 1 - 13. (Kanavia 12 ja 13 ei saateta tukea ostomaasta tai -alueesta riippuen.) Huomaa, että langattomassa lähiverkossa käytettävissä olevien kanavien määrä vaihtelee maan tai alueen mukaan.

D

 • DHCP-palvelintoiminto

  Reititin tai tukiasema määrittää IP-osoitteen automaattisesti aina, kun verkossa oleva tulostin tai tietokone käynnistetään.

 • DNS-palvelin

  Palvelin, joka muuntaa laitenimet IP-osoitteiksi. Kun määrität IP-osoitteet manuaalisesti, määritä sekä ensisijaisen että toissijaisen palvelimen osoite.

F

 • Palomuuri (Firewall)

  Järjestelmä, joka estää verkon luvattoman käytön. Luvattoman käytön estämiseksi voidaan käyttää laajakaistareitittimen palomuuritoimintoa, tietokoneeseen asennettua suojausohjelmistoa tai tietokoneen käyttöjärjestelmää.

I

 • IEEE 802.11b

  Kansainvälinen standardi langattomille lähiverkoille, jotka käyttävät 2,4 gigahertsin taajuutta ja joiden nopeus on enintään 11 Mb/s.

 • IEEE 802.11g

  Kansainvälinen standardi langattomille lähiverkoille, jotka käyttävät 2,4 gigahertsin taajuutta ja joiden nopeus on enintään 54 Mb/s. Yhteensopiva 802.11b:n kanssa.

 • IEEE 802.11n

  Kansainvälinen standardi langattomalle lähiverkolle käytettäessä 2,4 GHz:n ja 5 GHz:n taajuusalueita. Vaikka käytettäisiin useita antenneja samanaikaisesti tai saataisiin nopeampi tiedonsiirto käyttämällä useita kanavia samanaikaisesti, kytketty laite voi vaikuttaa siirtonopeuteen.

  Suurimmalla siirtonopeudella 600 Mbps on mahdollista sirtää tietoa useiden tietokonepäätteiden kanssa noin 12 metrin säteellä.

  Yhteensopiva 802.11b:n ja 802.11g:n kanssa.

 • IP-osoite

  Yksilöllinen numero, joka koostuu neljästä pisteiden erottamasta osasta. Kaikilla Internetiin kytketyillä verkkolaitteilla on IP-osoite. Esimerkki: 192.168.0.1

  Reitittimen DHCP-palvelintoiminto tai tukiasema määrittää yleensä IP-osoitteen automaattisesti.

 • IPv4/IPv6

  Internetissä käytettäviä verkkotason protokollia. IPv4 käyttää 32-bittisiä osoitteita ja IPv6 128-bittisiä osoitteita.

K

 • Avaimen muoto (Key Format)

  Valitse Salasana (WEP-avain) -muodoksi ASCII tai Hex. WEP-avaimessa käytettävät mahdolliset merkit vaihtelevat valittujen avainmuotojen mukaan.

  • ASCII

   Määritä 5 tai 13 merkkiä sisältävä tekstijono, joka voi sisältää aakkosnumeerisia merkkejä sekä alaviivan "_". Kirjainkoko on merkitsevä.

  • Hex

   Määritä 10 tai 26 numeroa sisältävä tekstijono, jossa voi olla heksadesimaalimerkkejä (0 - 9, A - F ja a - f).

 • Avaimen pituus (Key Length)

  WEP-avaimen pituus. Valitse 64-bittinen tai 128-bittinen. Pidemmän avaimen pituuden ansiosta voit määrittää monimutkaisemman WEP-avaimen.

L

 • Linkin laatu

  Tukiaseman ja tulostimen välinen tila lukuun ottamatta häiriöitä. Arvo on 0 - 100 %.

 • LPR

  Ympäristöstä riippumaton tulostusprotokolla, jota käytetään TCP/IP-verkoissa. Se ei ole tuettu kaksisuuntainen yhteys.

M

 • MAC-osoite (AirPort-tunnus)

  Laitteen laiteosoite. Valmistajan verkkolaitteille määrittämä pysyvä, yksilöllinen laitetunnus. MAC-osoitteiden pituus on 48 bittiä, ja ne kirjoitetaan heksadesimaalimuodossa erottamalla numerot pisteillä, esimerkiksi 11:22:33:44:55:66.

N

 • Verkko (SSID) (Network (SSID))

  Langattoman lähiverkon yksilöllinen tunnus. Tämä on usein verkkonimi tai tukiaseman nimi.

  SSID erottaa langattoman lähiverkon muista häiriöiden välttämiseksi.

  Jotta tulostin ja langattoman lähiverkon asiakaskoneet voisivat muodostaa yhteyden toisiinsa, niissä kaikissa on oltava sama SSID-tunnus. SSID koostuu aakkosnumeerisista merkeistä, ja sen pituus voi olla enintään 32 merkkiä. SSID-tunnukseen voidaan viitata myös verkkonimenä.

P

 • Salasana (WEP) / Salasana (WEP-avain) (Password (WEP)/Password (WEP Key))

  IEEE 802.11-salauksessa käytettävä salausmenetelmä. Langattomassa verkossa lähetettävän tiedon salaamiseen ja salauksen purkamiseen käytettävä jaettu salausavain. Tämä tulostin tukee 64- tai 128-bittistä avaimen pituutta, ASCII- tai heksadesimaalimuotoa sekä avaintunnusta 1 - 4.

 • Suorituskyky (Performance)

  Ilmaisee, onko tulostin valmiina käytettäväksi.

 • Välityspalvelin (Proxy server)

  Palvelin, joka linkittää lähiverkkoon yhdistetyn tietokoneen Internetiin. Jos käytät välityspalvelinta, määritä välityspalvelimen osoite ja porttinumero.

 • PSK

  WPA-/WPA2-salauksessa käytettävä salausmenetelmä.

R

 • Reititin

  Reititinlaite, jonka avulla muodostetaan yhteys toiseen verkkoon.

S

 • Signaalitaso

  Ilmaisee tulostimen tukiasemasta vastaanottaman signaalin voimakkuuden. Arvo on 0 - 100 %.

 • SSID

  Langattoman lähiverkon yksilöllinen tunnus. Tämä on usein verkkonimi tai tukiaseman nimi.

  SSID erottaa langattoman lähiverkon muista häiriöiden välttämiseksi.

  Jotta tulostin ja langattoman lähiverkon asiakaskoneet voisivat muodostaa yhteyden toisiinsa, niissä kaikissa on oltava sama SSID-tunnus. SSID koostuu aakkosnumeerisista merkeistä, ja sen pituus voi olla enintään 32 merkkiä. SSID-tunnukseen voidaan viitata myös verkkonimenä.

 • Piilotustila (Stealth)

  Piilotustilassa tukiasema piilottaa itsensä eikä lähetä SSID-tunnustaan. Asiakaskoneen on määritettävä tukiasemaan asetettu SSID-tunnus, jotta se voi tunnistaa tukiaseman.

  Piilotilaa kutsutaan "suljetuksi verkoksi".

 • Aliverkon peiteosoite (Subnet Mask Address)

  IP-osoite koostuu kahdesta osasta, verkko-osoitteesta ja isännän osoitteesta. Aliverkon peitettä käytetään aliverkon osoitteen laskemiseen IP-osoitteesta. Reitittimen DHCP-palvelintoiminto tai tukiasema määrittää yleensä aliverkon peitteen automaattisesti.

  Esimerkki:

  IP-osoite: 192.168.127.123

  Aliverkon peite: 255.255.255.0

  Aliverkon peiteosoite: 192.168.127.0

T

 • TCP/IP

  Tiedonsiirtoprotokollien joukko, jota käytetään isäntien yhdistämiseen Internetissä tai lähiverkossa. Tämän protokollan avulla erilaiset päätelaitteet voivat muodostaa yhteyden toisiinsa.

 • TKIP

  WPA-/WPA2-salauksessa käytettävä salausprotokolla.

U

 • USB

  Sarjaliitäntä, jonka avulla laitteita voi vaihtaa käytön aikana, eli laitteita voi asentaa ja irrottaa virtaa katkaisematta.

W

 • WEP/WEP-avain

  IEEE 802.11-salauksessa käytettävä salausmenetelmä. Langattomassa verkossa lähetettävän tiedon salaamiseen ja salauksen purkamiseen käytettävä jaettu salausavain. Tämä tulostin tukee 64- tai 128-bittistä avaimen pituutta, ASCII- tai heksadesimaalimuotoa sekä avaintunnusta 1 - 4.

 • Wi-Fi

  IEEE 802.11 -määritykseen perustuvien langattoman lähiverkon laitteiden yhteiskäytön takaava kansainvälinen järjestelmä.

  Tämä laite on Wi-Fi:n valtuuttama tuote.

 • Langaton lähiverkko (Wireless LAN)

  Verkko, jossa yhteydet perustuvat Wi-Fi:n kaltaiseen langattomaan tekniikkaan ja jossa ei käytetä fyysisiä johtoja.

 • WPA

  Wi-Fi Alliancen lokakuussa 2002 julkaisema suojausrakenne. Salauksen tasoa on vahvistettu WEP:hen verrattuna.

  • Todennus (Authentication)

   WPA määrittää seuraavat todennustavat: WPA Personal (jota voidaan käyttää ilman todennuspalvelinta) ja WPA Enterprise (joka edellyttää todennuspalvelinta).

   Tämä laite tukee WPA Personal -todennusta.

  • Tunnuslause

   Tätä salattua avainta käytetään WPA Personal -todennuksessa.

   Tunnuslauseessa voi olla 8 - 63 aakkosnumeerista merkkiä, tai se voi olla 64-numeroinen heksadesimaaliluku.

 • WPA2

  Wi-Fi Alliancen syyskuussa 2004 julkaisema suojausrakenne; WPA:n uudempi versio. Mahdollistaa entistä vahvemman salauksen Advanced Encryption Standard (AES) -salauksen avulla.

  • Todennus (Authentication)

   WPA2 määrittää seuraavat todennustavat: WPA2 Personal (jota voidaan käyttää ilman todennuspalvelinta) ja WPA2 Enterprise (joka edellyttää todennuspalvelinta).

   Tämä laite tukee WPA2 Personal -todennusta.

  • Tunnuslause

   Tätä salattua avainta käytetään WPA2 Personal -todennuksessa.

   Tunnuslauseessa voi olla 8 - 63 aakkosnumeerista merkkiä, tai se voi olla 64-numeroinen heksadesimaaliluku.

 • WPS (Wi-Fi Protected Setup)

  WPS on langattoman verkon helpon ja turvallisen luomisen standardi.

  WPS:ssä käytetään kahta pääasiallista menetelmää:

  PIN-menetelmä: kaikissa WPS-sertifioiduissa laitteissa käytettävä pakollinen asetusmenetelmä

  Painikemenetelmä (PBC): joko laitteen fyysistä painiketta painamalla tai ohjelmistopainikkeen avulla.