siirry päävalikkoon

Korttipaikan käyttäminen verkossa

Huomautus

 • Käytettävä tulostin voi aiheuttaa sen, ettei tämä näyttö ole käytettävissä.

Korttipaikan ottaminen käyttöön verkkoasemana

Korttipaikan verkkokäytön rajoitukset

Korttipaikan ottaminen käyttöön verkkoasemana

Korttipaikan verkkosijainti on määritettävä käyttöä varten.

Määritä korttipaikka verkkoasemaksi noudattamalla alla olevia ohjeita.

 1. Aseta muistikortti laitteen korttipaikkaan.

 2. Tarkista tulostimen nykyinen nimi.

  Voit tarkistaa tulostimen nimen sen nestekidenäytöstä.

 3. Napsauta Finder-ohjelman Siirry (Go)-valikkoa ja valitse siitä Yhdistä palvelimeen (Connect to Server).

 4. Kirjoita "smb://xxxxxxxxxxxx/canon_memory/" ja napsauta sitten Yhdistä (Connect).

  Jos tulostimen nykyinen nimi on esimerkiksi "123ABC000000", kirjoita "smb://123ABC000000/canon_memory/".

 5. Varmista, että muistikortti on paikoillaan.

  Kun korttipaikka on otettu käyttöön, seuraava kuvake tulee näkyviin työpöydällä tai Finderin Siirry (Go)-valikon Tietokone (Computer)-ikkunassa.

  kuva: Verkkoaseman kuvake

  Huomautus

  • Todennusnäyttö tulee näkyviin. Jos se avautuu, sinun ei tarvitse antaa salasanaa.

  • Jos korttipaikan käyttöönotto ei onnistu yllä annettujen ohjeiden avulla, kirjoita laitteen IP-osoite tulostimen nimen asemesta ja yritä tällä tavoin uudelleen. Esimerkki: "smb://192.168.1.1/canon_memory/". Jos korttipaikan asentamisessa käytetään IP-osoitetta, se on asennettava uudelleen aina, kun laitteen IP-osoite muuttuu.

Korttipaikan verkkokäytön rajoitukset

 • Et voi kirjoittaa tietoja korttipaikassa olevalle muistikortille verkon välityksellä. Voit ainoastaan lukea tietoja muistikortilta.

 • Korttipaikka voidaan jakaa usean tietokoneen kesken, jos laite on kytketty verkkoon. Useat tietokoneet voivat lukea korttipaikassa olevan muistikortin tietoja samanaikaisesti.

 • Jos tietokone liittyy toimialueeseen, korttipaikkaa ei ehkä voida määrittää verkkoasemaksi.

 • Jos muistikortilla on suuria tiedostoja tai useita tiedostoja, kortin lukeminen voi olla vaikeaa. Tällaisessa tapauksessa muistikorttia ei ehkä voida käyttää tai sen käyttö voi olla hidasta. Käytä korttia sen jälkeen, kun laitteen Toiminnassa (Access)-merkkivalo on syttynyt.

 • Kun verkkoasemaksi määritettyä korttipaikkaa käytetään verkon kautta, enintään kahdeksasta pienaakkosesta muodostuva tiedostonimi (lukuun ottamatta tiedostotunnistetta) saattaa näkyä suuraakkosilla kirjoitettuna.

  Esimerkiksi tiedostonimi "abcdefg.doc" näkyy muodossa "ABCDEFG.DOC", kun taas nimi "AbcdeFG.doc" näkyy samanlaisena.

  Tiedostoa ei itse asiassa nimetä uudelleen; nimi vain näyttää muuttuneen.

 • Jos haluat lukea muistikortin tietoja verkon välityksellä, poista käytöstä tietojen muistikortille kirjoittamisen toiminto.