preskočiť na hlavný text

Zavedenie nastavení tlačiarne

Môžete zaviesť nastavenia tlačiarne.

Dôležité

  • Pri používaní tlačiarne prostredníctvom bezdrôtovej siete LAN sa zavedením vymažú všetky sieťové nastavenia v tlačiarni, čo môže znemožniť tlač z počítača prostredníctvom siete. Ak chcete tlačiareň používať prostredníctvom siete, vykonajte nastavenie pomocou Inštalačného disku alebo podľa pokynov na našej webovej stránke.

Ak chcete zaviesť nastavenia tlačiarne, stlačte a podržte tlačidlo POKRAČOVAŤ/ZRUŠIŤ (RESUME/CANCEL). Keď indikátor NAPÁJANIE (POWER) 15-krát zabliká na bielo, tlačidlo uvoľnite.

Zavedú sa všetky nastavenia tlačiarne.

Poznámka

  • Nastavenie aktuálnej polohy tlačovej hlavy nemožno zaviesť.