preskočiť na hlavný text

Pripojenie k inému počítaču pomocou siete LAN/Zmena spôsobu pripojenia z USB na LAN

Ak chcete pridať počítač pripájajúci sa k tlačiarni pomocou siete LAN alebo zmeniť spôsob pripojenia medzi tlačiarňou a počítačom z USB na LAN, vykonajte nastavenie pomocou Inštalačného disku alebo podľa pokynov na našej webovej stránke.

Pripojenie k inému počítaču pomocou siete LAN

Ak chcete pridať počítač pripájajúci sa k tlačiarni pomocou siete LAN, vykonajte nastavenie pomocou Inštalačného disku alebo podľa pokynov na našej webovej stránke.

Zmena spôsobu pripojenia z USB na LAN

Ak chcete zmeniť spôsob pripojenia medzi tlačiarňou a počítačom z USB na LAN, vykonajte nastavenie pomocou Inštalačného disku alebo podľa pokynov na našej webovej stránke.

Ak chcete zmeniť spôsob pripojenia na LAN, kým tlačiareň používate pomocou pripojenia USB, znova vykonajte nastavenie pomocou Inštalačného disku alebo podľa pokynov na našej webovej stránke a vyberte položku Zmeniť spôsob pripojenia (Change Connection Method).