preskočiť na hlavný text

Úvodné hodnoty nastavené počas výroby (sieť)

Položka

Úvodné hodnoty

Zapnúť/vypnúť bezdrôtovú sieť LAN

Zapnúť (Enable)

SSID

BJNPSETUP

Režim komunikácie

Infraštruktúra

Zabezpečenie bezdrôtovej siete LAN

Vypnúť (Disable)

Adresa IP IPv4

Automatické nastavenie

Adresa IP IPv6

Automatické nastavenie

Nastaviť názov tlačiarne*

XXXXXXXXXXXX

Povoliť/zakázať protok. IPv6

Zapnúť (Enable)

Zapnúť/vypnúť protokol WSD (nastavenia protokolu WSD)

Zapnúť (Enable)

Nastavenie časového limitu (nastavenia protokolu WSD)

1 minúta

Zapnúť/vypnúť službu Bonjour (nastavenia služby Bonjour)

Zapnúť (Enable)

Názov služby (nastavenia služby Bonjour)

Canon iP8700 series

Nastavenie protokolu LPR

Zapnúť (Enable)

Komunikácia prostredníctvom štandardu PictBridge

Zapnúť (Enable)

Nesúvislý príjem v bezdrôtovej sieti LAN (Wireless LAN DRX)

Zapnúť (Enable)

(* Počiatočná hodnota tejto položky sa v jednotlivých tlačiarňach líši.)