preskočiť na hlavný text

Pripojenie tlačiarne k počítaču pomocou kábla USB

Prepojte tlačiareň a počítač pomocou kábla USB podľa nasledujúceho obrázka. Port USB sa nachádza na zadnej strane tlačiarne.