preskočiť na hlavný text

Opatrenia pri manipulácii s tlačiarňou

Na vrchný kryt neklaďte žiadne predmety!

Na vrchný kryt neklaďte žiadne predmety. Po otvorení vrchného krytu môžu spadnúť do zadného zásobníka a spôsobiť poruchu tlačiarne. Tlačiareň neklaďte na miesto, kde na ňu môže spadnúť nejaký predmet.