preskočiť na hlavný text

Čistenie vnútra tlačiarne (čistenie spodnej platne)

Odstráňte škvrny zvnútra tlačiarne. Ak sa vnútro tlačiarne zašpiní, môže sa zašpiniť aj vytlačený papier, preto sa odporúča pravidelné čistenie.

Musíte si pripraviť: hárok obyčajného papiera veľkosti A4 alebo Letter*

* Použite nový hárok papiera.

 1. Skontrolujte, či je zariadenie zapnuté, a potom zo zadného zásobníka vyberte všetok papier.

 2. Pripravte papier.

  1. Preložte hárok obyčajného papiera veľkosti A4 alebo Letter po dĺžke na polovicu a potom ho znovu rozložte.

  2. Vložte tento hárok papiera bočnou stranou do zadného zásobníka tak, aby otvorená strana smerovala k vám.

  3. Opatrne otvorte predný kryt a vytiahnite výstupný zásobník papiera.

 3. Podržte tlačidlo POKRAČOVAŤ/ZRUŠIŤ (RESUME/CANCEL), kým indikátor NAPÁJANIE (POWER) päťkrát nezabliká na bielo, a potom tlačidlo ihneď uvoľnite.

  Papier pri prechádzaní tlačiarňou vyčistí vnútro tlačiarne.

  Skontrolujte zložené časti vysunutého papiera. Ak sú špinavé od atramentu, opätovne vykonajte čistenie spodnej platne.

  Poznámka

  • Pri opätovnom čistení spodnej platne použite nový hárok papiera.

Ak sa po opätovnom čistení problém nevyrieši, môžu byť znečistené výčnelky vo vnútri tlačiarne. Vatovým tampónom alebo podobným materiálom zotrite z výčnelkov atrament.

Dôležité

 • Tlačiareň pred čistením vždy vypnite a odpojte z elektrickej siete.