preskočiť na hlavný text

Čistenie vonkajších častí tlačiarne

Použite mäkkú a suchú handričku na čistenie okuliarov a opatrne ňou utrite nečistoty na povrchu. V prípade potreby pred čistením vyhlaďte záhyby na handričke.

Dôležité

  • Tlačiareň pred čistením vždy vypnite a odpojte z elektrickej siete.
  • Na čistenie nepoužívajte toaletný papier, papierové utierky, hrubé tkaniny ani podobné materiály, aby ste nepoškriabali povrch. Prach alebo jemné vlákna z papierových obrúskov môžu zostať vnútri tlačiarne a spôsobiť napríklad zablokovanie tlačovej hlavy alebo slabé výsledky tlače.
  • Na čistenie tlačiarne nikdy nepoužívajte prchavé kvapaliny ako riedidlo, benzén, acetón ani iné chemické čistidlá, pretože môžu spôsobiť poruchu tlačiarne alebo poškodenie jej povrchu.