preskočiť na hlavný text

Opatrenia pri manipulácii s tlačiarňou

Na tlačiareň neklaďte žiadne predmety.

Na tlačiareň neklaďte žiadne predmety. Môžu spadnúť do zadného zásobníka a spôsobiť poruchu tlačiarne. Tlačiareň neklaďte na miesto, kde na ňu môže spadnúť nejaký predmet.