preskočiť na hlavný text

Technické parametre

Všeobecné technické parametre

Rozlíšenie tlače (dpi)

4800* (horizontálne) x 600 (vertikálne)

* Najmenší rozstup atramentových kvapiek je 1/4800 palca.

Rozhranie

Port USB:

Hi-Speed USB *

* Vyžaduje sa počítač, ktorý vyhovuje štandardu Hi-Speed USB. Keďže rozhranie Hi-Speed USB je plne kompatibilné s rozhraním USB 1.1, možno ho používať ako rozhranie USB 1.1.

Šírka tlače 203,2 mm/8 palca
Prevádzkové prostredie

Teplota: 5 až 35 °C (41 až 95 °F)

Vlhkosť: 10 až 90 % relatívnej vlhkosti (bez kondenzácie)

* Pri určitej teplote a vlhkosti sa môže výkon tlačiarne zhoršiť.

Odporúčané podmienky:

Teplota: 15 až 30 °C (59 až 86 °F)

Vlhkosť: 10 až 80 % relatívnej vlhkosti (bez kondenzácie)

* Teplota a vlhkosť, ktorá musí byť dodržaná pri používaní papiera, napríklad fotopapiera, je uvedená na jeho balení alebo v dodaných pokynoch.

Prostredie na skladovanie

Teplota: 0 až 40 °C (32 až 104 °F)

Vlhkosť: 5 až 95 % relatívnej vlhkosti (bez kondenzácie)

Zdroj napájania Striedavý prúd 100 – 240 V, 50/60 Hz
Príkon

Tlač: približne 8 W

Pohotovostný režim (minimálne): približne 0,8 W *1*2

Vypnuté: približne 0,5 W *1

*1 Pripojenie k počítaču prostredníctvom rozhrania USB

*2 Čas čakania na pohotovostný režim nemožno zmeniť.

Vonkajšie rozmery

Približne 426 (š) x 235 (h) x 134 (v) mm

Približne 16,8 (š) x 9,3 (h) x 5,3 (v) palca

* Po zasunutí podpery papieravýstupného zásobníka papiera.

Hmotnosť

Približne 2,3 kg (približne 5,0 lb)

* S vloženými kazetami FINE.

Kazeta FINE značky Canon Spolu 1280 dýz (BK 320 dýz, C/M/Y – každá 320 dýz)

Minimálne systémové požiadavky

Riaďte sa požiadavkami operačného systému, pokiaľ sú striktnejšie ako tieto požiadavky.

Windows

Operačný systém

Windows 8, Windows 8.1

Windows 7, Windows 7 SP1

Windows Vista SP1, Windows Vista SP2

Windows XP SP3, iba 32-bitový

Prehľadávač Internet Explorer 8 alebo novší
Miesto na pevnom disku

3 GB

Poznámka: Na inštaláciu dodaného softvéru.

Požadované miesto na pevnom disku sa môže zmeniť bez upozornenia.

Obrazovka XGA 1024 x 768

Mac OS

Operačný systém Mac OS X v10.6.8 alebo novší
Prehľadávač Safari 5 alebo novší
Miesto na pevnom disku

1,5 GB

Poznámka: Na inštaláciu dodaného softvéru.

Požadované miesto na pevnom disku sa môže zmeniť bez upozornenia.

Obrazovka XGA 1024 x 768

Iné podporované operačné systémy

Niektoré funkcie nemusia byť dostupné v každom operačnom systéme. Podrobné informácie o prevádzke so systémom Windows RT nájdete v používateľskej príručke alebo na webovej lokalite spoločnosti Canon.
 • Pri prezeraní dokumentu Príručka online sa vyžaduje pripojenie na internet.
 • Windows: prevádzku možno zaručiť len v počítači s vopred nainštalovaným operačným systémom Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista alebo Windows XP.
 • Windows: počas inštalácie softvéru sa vyžaduje jednotka CD-ROM alebo pripojenie na internet.
 • Windows: inštalácia programu Easy-WebPrint EX vyžaduje prehľadávač Internet Explorer 8, 9 alebo 10.

  Program Easy-WebPrint EX pre prehľadávač Internet Explorer 9 alebo 10 možno prevziať z webovej lokality spoločnosti Canon.

 • Windows: v aplikácii Windows Media Center nemusia byť niektoré funkcie dostupné.
 • Windows: ak chcete používať systém Windows, musíte nainštalovať rozhranie .NET Framework 4 alebo 4.5.
 • Windows: tlač v systéme Windows XP vyžaduje balík XPS Essentials Pack.
 • Mac OS: pevný disk musí byť naformátovaný v režime Mac OS Extended (Journaled) alebo Mac OS Extended.
 • Mac OS: počas inštalácie softvéru v systéme Mac OS sa vyžaduje pripojenie na internet.

Technické parametre podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.