preskočiť na hlavný text

Zaseknutý papier

Keď sa zasekne papier, automaticky sa zobrazí hlásenie s návodom na riešenie problému. Vykonajte príslušné opatrenia uvedené v hlásení.

Prehrať video

  • Ak sa kód podpory a hlásenie zobrazujú na obrazovke počítača:

    Obrázok: zobrazenie chybového hlásenia
  • Ak sa kód podpory a hlásenie zobrazujú na displeji LCD:

    Obrázok: displej LCD

Podrobné informácie o odstránení zaseknutého papiera nájdete v časti Zoznam kódov podpory (pri zaseknutí papiera).

Poznámka

  • Opatrenia voči chybám s kódmi podpory môžete overiť v počítači alebo na displeji LCD vyhľadaním kódu podpory.

    Vyhľadávajte kliknutím sem