preskočiť na hlavný text

Papier sa nepodáva správne alebo sa zobrazuje chyba „No Paper“

 1. Kontrola č. 1 Skontrolujte, či je vložený papier.

  Vkladanie papiera

 2. Kontrola č. 2 Pri vkladaní papiera nezabudnite vykonať nasledujúce opatrenia.

  • Keď vkladáte dva alebo viac hárkov papiera, ešte pred vložením ich prevzdušnite. Okrem toho, ak v kazete zostal papier a vkladáte nový, ešte pred vložením prevzdušnite zostávajúci aj novo vkladaný papier.

  • Keď vkladáte dva alebo viac hárkov papiera, ešte pred vložením zarovnajte okraje hárkov.

  • Keď vkladáte dva alebo viac hárkov papiera, skontrolujte, či balík papiera nepresahuje značku limitu vkladania papiera.

   V závislosti od typu papiera či okolitých podmienok (vysoká, nízka teplota alebo vlhkosť) však vkladanie maximálneho množstva papiera môže byť problematické. V takých prípadoch znížte počet hárkov vkladaného papiera na menej ako polovicu limitu vkladania papiera.

  • Bez ohľadu na orientáciu tlače vždy vkladajte papier v orientácii na výšku.

   Vkladanie papiera

  Dôležité

  • Pri vkladaní papiera do kazety posunutím zarovnajte vodiacu lištu papiera na prednej strane s príslušnou značkou veľkosti strany. Vložte balík papiera do stredu kazety tak, aby strana určená na tlač smerovala NADOL, a potom posunutím vodiacich líšt papiera zarovnajte lišty s bočnými hranami balíka papiera.

   Vkladanie papiera

 3. Kontrola č. 3 Skontrolujte, či papier, na ktorý sa tlačí, nie je príliš hrubý ani zvlnený.

  Nevhodné typy médií

 4. Kontrola č. 4 Pri vkladaní kariet Hagaki alebo obálok nezabudnite vykonať nasledujúce opatrenia.

  • Ak je karta Hagaki skrútená, nemusí sa správne podávať ani v prípade, keď balík papiera nepresahuje značku limitu vkladania papiera.

   Vložte karty Hagaki so stĺpcom PSČ smerom k vzdialenejšiemu koncu kazety 1.

  • Pri tlači na obálky si prečítajte časť Vkladanie papiera a pred tlačou pripravte obálky.

   Pripravené obálky vložte v orientácii na výšku. Ak obálky vložíte v orientácii na šírku, nebudú sa správne podávať.

 5. Kontrola č. 5 Skontrolujte, či sa nastavenia typu média a veľkosti papiera zhodujú s vloženým papierom.

 6. Kontrola č. 6 Vyčistite valček podávača papiera.

  Čistenie valčeka podávača papiera

  Poznámka

  • Čistením sa valček podávača papiera opotrebúva, preto ho čistite len v prípade potreby.

 7. Kontrola č. 7 Ak sa z kazety podajú dva alebo viac hárkov papiera súčasne, vyčistite vnútorný priestor kazety.

  Informácie o čistení vnútorného priestoru kazety nájdete v časti Čistenie podložky v kazete.

Ak papier nemôžete odstrániť alebo sa papier vo vnútri tlačiarne roztrhol, prípadne sa chyba zaseknutia papiera opakuje aj po odstránení papiera, obráťte sa na servisné stredisko.