preskočiť na hlavný text

Atrament sa nevystrekuje

 1. Kontrola č. 1 Minul sa atrament?

  Skontrolujte kód podpory na displeji LCD a vykonajte príslušné opatrenie na odstránenie chyby.

  Zoznam kódov podpory

 2. Kontrola č. 2 Nie sú dýzy tlačovej hlavy upchaté?

  Vytlačením vzorky na kontrolu dýz zistíte, či sa z dýz tlačovej hlavy správne vystrekuje atrament.

  Informácie o tlači vzorky na kontrolu dýz, čistení tlačovej hlavy a hĺbkovom čistení tlačovej hlavy nájdete v časti Keď je tlač nejasná alebo sa tlačia nesprávne farby.

  • Ak sa vzorka na kontrolu dýz nevytlačí správne:

   Skontrolujte, či kazeta s atramentom niektorej farby nie je prázdna.

   Ak sa vzorka na kontrolu dýz nevytlačí správne a kazeta obsahuje dostatok atramentu, vyčistite tlačovú hlavu a znovu vyskúšajte tlač vzorky na kontrolu dýz.

  • Ak sa problém neodstráni ani po dvojnásobnom čistení tlačovej hlavy:

   Vykonajte hĺbkové čistenie tlačovej hlavy.

   Ak sa hĺbkovým čistením tlačovej hlavy problém nevyrieši, vypnite tlačiareň a po 24 hodinách vykonajte ďalšie hĺbkové čistenie tlačovej hlavy.

  • Ak sa problém neodstráni ani po dvojnásobnom hĺbkovom čistení tlačovej hlavy:

   Ak sa hĺbkovým čistením tlačovej hlavy problém nevyrieši, tlačová hlava je pravdepodobne poškodená. Obráťte sa na servisné stredisko.