preskočiť na hlavný text

Výsledky tlače nie sú uspokojivé

Ak výsledky tlače nie sú uspokojivé z dôvodu bielych pruhov, nezarovnaných čiar alebo nerovnomerných farieb, skontrolujte najprv nastavenia papiera a kvality tlače.

 1. Kontrola č. 1 Zhodujú sa nastavenia veľkosti strany a typu média s veľkosťou a typom vloženého papiera?

  Pokiaľ sú tieto nastavenia nesprávne, nemožno dosiahnuť správny výsledok tlače.

  Pri tlači fotografie alebo ilustrácie môže nesprávne nastavenie typu papiera znížiť kvalitu vytlačených farieb.

  Pri tlači s nesprávnym nastavením typu papiera sa môže vytlačený povrch taktiež poškriabať.

  Pomocou ovládača tlačiarne skontrolujte nastavenia veľkosti papiera a typu média.

  Tlač s jednoduchým nastavením

 2. Kontrola č. 2 Skontrolujte, či je v ovládači tlačiarne vybratá vhodná kvalita tlače.

  Vyberte možnosť kvality tlače, ktorá vyhovuje papieru, a obrázok, ktorý chcete vytlačiť. Ak zbadáte rozmazanie alebo nerovnomerné rozloženie farieb, nastavte vyššiu kvalitu tlače a tlač zopakujte.

  Nastavenie kvality tlače môžete skontrolovať v ovládači tlačiarne.

  Zmena kvality tlače a korekcia obrazových údajov

 3. Kontrola č. 3 Ak problém pretrváva, môžu existovať ďalšie príčiny.

  Pozrite si aj nasledujúce časti:

  Nedá sa tlačiť do konca tlačovej úlohy

  Časť strany sa nevytlačila

  Žiadne výsledky tlače/tlač je rozmazaná/farby sú skreslené/biele pruhy

  Čiary nie sú zarovnané

  Čiara sa nevytlačí alebo sa vytlačí len čiastočne

  Obrázok sa nevytlačí alebo sa vytlačí len čiastočne

  Vytlačený papier sa zvlnil alebo obsahuje atramentové škvrny

  Na papieri sú šmuhy/Vytlačený povrch je poškriabaný

  Na rube papiera sú šmuhy

  Farby nie sú rovnomerné alebo majú pruhy