preskočiť na hlavný text

Ak sa objaví chyba

Ak sa pri tlači objaví chyba, napríklad sa v tlačiarni minie alebo zasekne papier, automaticky sa zobrazí hlásenie s návodom na riešenie problému. Vykonajte príslušné opatrenia uvedené v hlásení.

Ak sa vyskytne chyba, na obrazovke počítača alebo na displeji LCD sa zobrazí kód podpory (číslo chyby).

  • Ak sa kód podpory a hlásenie zobrazujú na obrazovke počítača:

    Obrázok: zobrazenie chybového hlásenia
  • Ak sa kód podpory a hlásenie zobrazujú na displeji LCD:

    Obrázok: displej LCD

Podrobné informácie o odstraňovaní chýb s kódmi podpory nájdete v časti Zoznam kódov podpory.

Poznámka

  • Opatrenia voči chybám s kódmi podpory môžete overiť v počítači alebo na displeji LCD vyhľadaním kódu podpory.

    Vyhľadávajte kliknutím sem

Podrobné informácie o odstránení chýb bez kódov podpory nájdete v časti Zobrazuje sa hlásenie.