preskočiť na hlavný text

Tlačiareň sa nedá zapnúť

  1. Kontrola č. 1 Stlačte tlačidlo ZAP. (ON).

  2. Kontrola č. 2 Skontrolujte, či je zástrčka napájacieho kábla bezpečne zasunutá do konektora napájacieho kábla na tlačiarni, a potom ju znova zapnite.

  3. Kontrola č. 3 Odpojte tlačiareň od zdroja napájania, najskôr po 2 minútach tlačiareň znova pripojte a potom tlačiareň znova zapnite.

    Ak sa problém nevyriešil, obráťte sa na servisné stredisko.