preskočiť na hlavný text

Nastavenie papiera na tlač

Uložením veľkosti papiera a typu média vloženého v kazete môžete zabrániť nesprávnej tlači. Keď sa veľkosť papiera alebo typ média vloženého papiera líši od nastavení tlače, pred spustením tlače sa na tlačiarni zobrazí hlásenie.

 • Ak sa nastavenia papiera na tlač líšia od informácií o papieri v kazete uložených v tlačiarni:

  Príklad:

  • Nastavenie papiera na tlač: B5

  • Informácie o papieri v kazete uložené v tlačiarni: A4

  Po spustení tlače sa zobrazí hlásenie.

  Obrázok: displej LCD

  Prečítajte si hlásenie a stlačte tlačidlo OK. Po zobrazení obrazovky na výber operácie vyberte niektorú z operácií nižšie.

  Poznámka

  • V závislosti od nastavenia sa možnosti uvedené nižšie nemusia zobraziť.

  Použiť nast. kazety (Use cass. settings)

  Túto možnosť vyberte, ak chcete tlačiť na papier vložený v kazete bez zmeny nastavení papiera.

  Ak je v nastaveniach papiera na tlač vybratá napríklad veľkosť B5 a v informáciách o papieri v kazete uložených v tlačiarni je vybratá veľkosť A4, tlačiareň spustí tlač vo formáte B5 na papier vložený v kazete.

  Vymeniť papier (Replace the paper)

  Túto možnosť vyberte, ak chcete po výmene papiera v kazete spustiť tlač.

  Ak je v nastaveniach papiera na tlač vybratá napríklad veľkosť B5 a v informáciách o papieri v kazete uložených v tlačiarni je vybratá veľkosť A4, pred spustením tlače musíte do kazety vložiť papier veľkosti B5.

  Po výmene papiera a vložení kazety sa zobrazí obrazovka uloženia informácií o papieri v kazete. Uložte informácie o papieri v kazete podľa papiera vloženého v kazete.

  Poznámka

  Zrušiť tlač (Cancel printing)

  Tlač sa zruší.

  Vyberte pri zmene nastavení papiera zadaných na tlač. Zmeňte nastavenia papiera a skúste tlač zopakovať.

  Poznámka

  • Hlásenie, ktoré zabraňuje nesprávnej tlači, môžete zakázať. Ak hlásenie zakážete, tlačiareň spustí tlač, aj keď sa nastavenia papiera na tlač budú líšiť od informácií o papieri v kazete uložených v tlačiarni.