preskočiť na hlavný text

Používajte zariadenie pohodlnejšie s aplikáciou Quick Toolbox

Quick Toolbox je kontextová ponuka, ktorá umožňuje získať prístup k požadovaným funkciám jediným kliknutím. Pomôcky kompatibilné s aplikáciou Quick Toolbox sa po ich nainštalovaní pridajú do tejto ponuky. Aplikácia Quick Toolbox predstavuje pohodlný spôsob, ako rýchlo spúšťať pridané pomôcky na výber nastavení zariadenia a vykonávanie iných úloh správy.

Podrobné informácie nájdete v „Príručka aplikácie Quick Toolbox“.