preskočiť na hlavný text

Spôsoby pripojenia dostupné v zariadení

zariadení sú dostupné nasledujúce spôsoby pripojenia.

Bezdrôtové pripojenie

S prístupovým bodom

Bez prístupového bodu

Káblové pripojenie
Pripojenie USB

Bezdrôtové pripojenie

Existujú dva spôsoby pripojenia tlačiarne k zariadeniu (napríklad smartfónu). Jedným spôsobom je pripojenie pomocou prístupového bodu a druhým spôsobom je pripojenie bez použitia prístupového bodu.
Tieto dva spôsoby pripojenia sa nedajú používať súčasne.

Ak máte prístupový bod (alebo smerovač bezdrôtovej siete), odporúča sa použiť spôsob uvedený v časti Pripojenie pomocou prístupového bodu.

Keď pripájate druhé zariadenie, keď je už k tlačiarni pripojené zariadenie, pripojte ho pomocou rovnakého spôsobu pripojenia ako pripojené zariadenie.
Ak ho pripojíte pomocou iného spôsobu pripojenia, pripojenie k používanému zariadeniu sa ukončí.

Pripojenie pomocou prístupového bodu

Obrázok: Pripojenie pomocou prístupového bodu
 • Tlačiareň pripojte k zariadeniu pomocou prístupového bodu.
 • Spôsoby pripojenia sa môžu líšiť v závislosti od typu prístupového bodu.
 • Na tlačiarni môžete zmeniť nastavenia siete, napríklad identifikátor SSID a protokol zabezpečenia.
 • Po dokončení spojenia medzi zariadením a prístupovým bodom a po zobrazení Ikona Wi-Fi (ikony Wi-Fi) na displeji zariadenia môžete pomocou prístupového bodu pripojiť zariadenie k tlačiarni.

Pripojenie bez použitia prístupového bodu

Obrázok: Pripojenie bez použitia prístupového bodu
 • Tlačiareň pripojte k zariadeniu bez použitia prístupového bodu. Tlačiareň pripojte k zariadeniu priamo pomocou funkcie režimu prístupového bodu tlačiarne.
 • Pri vytváraní pripojenia v režime prístupového bodu môže byť internetové pripojenie nedostupné. V takom prípade nemožno používať webové služby tlačiarne.
 • Ak zariadenie pripojené na internet pripojíte prostredníctvom prístupového bodu k tlačiarni, ktorá je v režime prístupového bodu, pripojenie medzi zariadením a prístupovým bodom sa ukončí. V takom prípade sa v závislosti od zariadenia môže pripojenie zariadenia automaticky prepnúť na mobilné údajové pripojenie. Účtujú sa poplatky za pripojenie na internet pomocou mobilného údajového pripojenia.
 • V režime prístupového bodu môžete súčasne pripojiť až päť zariadení. Ak je pripojených päť zariadení a pokúsite sa pripojiť šieste zariadenie, zobrazí sa chyba.
  Ak sa zobrazí chyba, odpojte zariadenie, ktoré nepoužíva tlačiareň, a potom znova nakonfigurujte nastavenia.
 • Na tlačiarni môžete zmeniť nastavenia siete, napríklad identifikátor SSID a protokol zabezpečenia.

Ak používate systém Windows XP:

(zobrazí sa v novom okne)

Káblové pripojenie

Prepojte tlačiareň a rozbočovač alebo smerovač pomocou kábla siete Ethernet. Pripravte si kábel siete Ethernet.

Pripojenie USB

Prepojte tlačiareň a počítač pomocou kábla USB. Pripravte si kábel USB.