preskočiť na hlavný text

Jednoduché bezdrôtové pripojenie v režime prístupového bodu

Tlačiareň podporuje režim prístupového bodu, v ktorom sa môžete pripojiť k tlačiarni z počítača alebo smartfónu aj v prostredí bez prístupového bodu alebo smerovača bezdrôtovej siete LAN.
Tlačiť bezdrôtovo môžete jednoduchým prepnutím do „režimu prístupového bodu“.

Pri používaní tlačiarne pomocou režimu prístupového bodu nezabudnite najprv zadať názov prístupového bodu tlačiarne a nastavenie zabezpečenia.