preskočiť na hlavný text

Poznámky k vysvetleniam ovládania

V tejto príručke sa väčšina úkonov opisuje na základe okien zobrazovaných pri používaní operačného systému Windows 8.1 operating system (v ďalšom texte označovaného ako systém Windows 8.1) alebo operačného systému Windows 8 operating system (v ďalšom texte označovaného ako systém Windows 8).