preskočiť na hlavný text

Po vložení papiera nezabudnite nastaviť informácie o papieri v kazete

Keď po vložení papiera zasuniete kazetu do tlačiarne, zobrazí sa obrazovka nastavenia typu a veľkosti papiera. Informácie o papieri v kazete nastavte podľa typu a veľkosti vloženého papiera.

Táto tlačiareň je vybavená funkciou na zisťovanie, či sa informácie nastavené pre papier vložený v kazete zhodujú s nastaveniami papiera. Predchádza sa tým nesprávnej tlači. Pred tlačou vyberte nastavenia papiera v súlade s informáciami o papieri v kazete. Ak je táto funkcia povolená a nastavenia sa nezhodujú, zobrazí sa chybové hlásenie na zabránenie nesprávnej tlači. Keď sa zobrazí toto chybové hlásenie, skontrolujte a opravte nastavenia papiera.

Ak chcete skontrolovať informácie o papieri v kazete, zobrazte na ovládacom paneli obrazovku informácií o papieri.