preskočiť na hlavný text

Zrušenie tlačovej úlohy

Nikdy nestláčajte tlačidlo ZAP. (ON)!

Ak práve prebieha tlač a stlačíte tlačidlo ZAP. (ON), tlačové údaje odoslané z počítača sa zaradia do frontu v tlačiarni a možno nebudete môcť pokračovať v tlači.

Ak chcete zrušiť tlač, stlačte tlačidlo Stop.