preskočiť na hlavný text

Kľúčové body na úspešný priebeh tlače

Pred tlačou skontrolujte stav tlačiarne!

 • Je tlačová hlava v poriadku?

  Ak je dýza tlačovej hlavy upchatá, tlač bude nejasná a papier sa znehodnotí. Podľa vytlačenej vzorky na kontrolu dýz skontrolujte tlačovú hlavu.

 • Neznečistilo sa vnútro tlačiarne atramentom?

  Po tlači na veľké množstvo papiera sa oblasť, cez ktorú sa papier podáva, môže znečistiť atramentom. Vyčistite vnútro tlačiarne pomocou funkcie čistenia spodnej platne.

Overte si spôsob správneho vkladania papiera!

 • Je vložený papier správne otočený?

  Papier vkladajte do kazety tak, aby STRANA URČENÁ NA TLAČ SMEROVALA NADOL.

 • A: kazeta 1

  B: kazeta 2