preskočiť na hlavný text

Užitočné informácie o atramente

Na aké rôzne účely okrem tlače sa atrament používa?

Atrament sa môže používať na iné účely než tlač.

Tlačiareň Canon pri prvom použití po nainštalovaní dodaných kaziet s atramentom spotrebuje menšie množstvo atramentu, aby sa naplnením dýz tlačovej hlavy atramentom povolila tlač.

Náklady na tlač uvedené v brožúre alebo na webových stránkach vychádzajú z údajov o spotrebe pri použití nasledujúcej kazety s atramentom, nie prvej kazety s atramentom.

Atrament sa niekedy používa na zachovanie optimálnej kvality tlače.

Tlačiareň Canon podľa svojho stavu automaticky vykonáva čistenie na udržanie výkonnosti. Pri čistení tlačiarne sa spotrebuje menšie množstvo atramentu. V tomto prípade sa pravdepodobne spotrebuje atrament každej farby.

[Funkcia čistenia]

Funkcia čistenia umožňuje tlačiarni odsať vzduchové bubliny alebo atrament z dýz, čím sa zabráni zníženiu kvality tlače alebo upchatiu dýz.

Používa sa pri čiernobielej tlači farebný atrament?

V závislosti od typu papiera určeného na tlač alebo nastavení ovládača tlačiarne sa pri čiernobielej tlači môže spotrebúvať aj iný ako čierny atrament. Farebný atrament sa teda spotrebúva aj vtedy, keď tlačíte čiernobielo.

Poznámka

  • Tlačiareň používa pigmentový atrament. V dôsledku vlastností pigmentového atramentu sa atrament môže odstrániť z vytlačeného povrchu, keď povrch odriete alebo poškriabete.