preskočiť na hlavný text

Displej LCD a ovládací panel

Stlačením tlačidla Nastavenie (Setup) (A) na ovládacom paneli zobrazíte obrazovku Ponuka nastavenia (Setup menu) na výber rôznych funkcií alebo nastavení.

Výber ponuky alebo položky nastavenia

Na obrazovke ponuky alebo obrazovke s nastaveniami môžete pomocou tlačidla Doľava alebo Doprava (B) vybrať príslušnú položku alebo možnosť a stlačením tlačidla OK (C) pokračovať v postupe.

Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu obrazovku, stlačte tlačidlo Naspäť (Back) (D).

Príklad: zmena nastavenia automatického prepínania zdroja papiera pre kazety.

Obrázok: displej LCD

Na pohotovostnej obrazovke stlačte tlačidlo Nastavenie (Setup) (A).

Obrázok: displej LCD

Pomocou tlačidla Doľava alebo Doprava (B) vyberte položku Nastav. zariadenia (Device settings).

Obrázok: displej LCD

Stlačte tlačidlo OK (C).

Obrázok: displej LCD

Pomocou tlačidla Doľava alebo Doprava (B) vyberte položku Nastavenia kazety (Cassette settings).

Obrázok: displej LCD

Stlačte tlačidlo OK (C).

Obrázok: displej LCD

Pomocou tlačidla Doľava alebo Doprava (B) vyberte položku Aut. prep. podávania (Auto feed switch).

Obrázok: displej LCD

Stlačte tlačidlo OK (C).

Obrázok: displej LCD

Pomocou tlačidla Doľava alebo Doprava (B) zmeňte nastavenie a stlačte tlačidlo OK (C).