preskočiť na hlavný text

Zákonné obmedzenia týkajúce sa používania výrobku a obrázkov

Tlač nasledujúcich dokumentov môže byť nezákonná.

Uvedený zoznam nie je úplný. Ak máte akékoľvek pochybnosti, obráťte sa na právneho zástupcu vo vašom súdnom obvode.

 • Bankovky
 • Príkazy na úhradu
 • Vkladové certifikáty
 • Poštové známky (znehodnotené alebo nepoužité)
 • Identifikačné symboly a insígnie
 • Vojenské alebo povolávacie dokumenty
 • Šeky alebo platobné príkazy vydané orgánmi štátnej správy
 • Technické preukazy pre motorové vozidlá a vlastnícke certifikáty
 • Cestovné šeky
 • Stravné lístky
 • Pasy
 • Imigračné doklady
 • Interné kolky (znehodnotené alebo nepoužité)
 • Obligácie alebo iné krátkodobé dlžobné úpisy
 • Akciové certifikáty
 • Práce alebo diela chránené autorskými právami bez súhlasu majiteľa autorských práv