preskočiť na hlavný text

Položky nastavenia pri skenovaní pomocou ovládacieho panela zariadenia

Môžete zmeniť nastavenia skenovania, napríklad veľkosť skenovania, rozlíšenie alebo formát údajov.

Pomocou tlačidiel DOĽAVADOPRAVA vyberte požadovanú položku nastavenia a stlačte tlačidlo OK.

Pomocou tlačidiel DOĽAVADOPRAVA upravte jednotlivé položky nastavenia a stlačte tlačidlo OK. Zobrazí sa nasledujúca položka nastavenia.

Poznámka

 • Hviezdička (*) na displeji LCD označuje aktuálne nastavenie.

 • V nasledujúcich prípadoch nemožno zadať nastavenie skenovania:

  • Ak je kvôli odosielaniu naskenovaných údajov do počítača nastavená položka Typ dokumentu (Document type) na hodnotu Autom. skenovanie (Auto scan).

  • Ak odosielate naskenované údaje do počítača pomocou protokolu WSD (jedného zo sieťových protokolov podporovaných v systémoch Windows 8, Windows 7 a Windows Vista).

 • Niektoré položky nastavenia nemožno zadať v kombinácii s inými položkami nastavenia, typom dokumentu alebo cieľovým miestom na ukladanie údajov.

 • Nastavenia veľkosti skenovania, rozlíšenia a formátu údajov sa zachovajú aj po vypnutí zariadenia.

 • Ak naskenované údaje odosielate do počítača, môžete cieľ a názov súboru zadať pomocou aplikácie Canon IJ Scan Utility.

  Dialógové okno Nastavenia

 • Ak originály skenujete z počítača, môžete použiť rozšírené nastavenia. Podrobné informácie o skenovaní z počítača:

  Skenovanie fotografií a dokumentov

 • Veľkosť skenovania (Scan size)

  Vyberte veľkosť originálu.

  Príklad:

  Obrázok: displej LCD

  Ak vyberiete možnosť Aut. sken.(A) – jeden (Auto scan(A) -Singl), zariadenie automaticky zistí veľkosť strany a spustí skenovanie.

  Ak vyberiete ukladanie do počítača s možnosťou Aut. sken. (A) – viac (Auto scan(A) -Multi), môžete skenovať niekoľko originálov naraz.

  Poznámka

  • Pokiaľ ste vybrali veľkosť Legal, umiestnite originál do podávača APD.

  • Po výbere položky 4"x6", 10x15, 5"x7", 13x18 alebo Aut. sken.(A) – jeden (Auto scan(A) -Singl) umiestnite originál na ploché predlohové sklo.

  • Niektoré položky nastavenia nie sú dostupné vo všetkých krajinách alebo oblastiach zakúpenia.

 • Formát údajov (Data format)

  Výber formátu naskenovaných údajov.

  Príklad:

  Obrázok: displej LCD
 • Rozlíšenie skenov. (Scan resolution)

  Výber rozlíšenia skenovania.

  Príklad:

  Obrázok: displej LCD