preskočiť na hlavný text

Úvodné hodnoty nastavené počas výroby (sieť)

Položka

Úvodné hodnoty

WLAN aktív./neaktív. (WLAN activ./inactiv.)

WLAN neaktív. (WLAN inactive)

SSID

BJNPSETUP

Režim komunikácie

Infraštruktúra

Zabezpečenie bezdrôtovej siete LAN

Vypnúť (Disable)

Adresa IP (IP address) (IPv4)

Autom. nastavenie (Auto setup)

Adresa IP (IP address) (IPv6)

Autom. nastavenie (Auto setup)

Nast. názov tlačiar. (Set printer name)

XXXXXX000000

Povoliť/zakáz. IPv6 (Enable/disable IPv6)

Aktívne (Active)

Povoliť/zakáz. WSD (Enable/disable WSD)

Aktívne (Active)

Nastav. čas. limitu (Timeout setting)

1 minúta (1 minute)

Povoliť/zakáz. Bonj. (Enab./disab. Bonjour)

Aktívne (Active)

Názov služby (nastavenia služby Bonjour)

Canon MX530 series

Nastavenie LPR (LPR setting)

Aktívne (Active)

Nastavenie DRX (DRX setting)

Aktívne (Active)

(Znaky „XXXXXX“ predstavujú posledných šesť číslic adresy MAC.)