preskočiť na hlavný text

Technické parametre

Spôsob komunikácie

Bluetooth v2.0

Maximálna rýchlosť

1,44 Mb/s

Výstup

Bluetooth, 2. trieda výkonu

Komunikačná vzdialenosť

Vzdialenosť s priamou viditeľnosťou: približne 10 m/33 stôp*

* Môže sa líšiť v závislosti od rôznych faktorov, ako sú prítomnosť prekážok medzi komunikačnými zariadeniami, rádiové podmienky, prítomnosť magnetického poľa v blízkosti mikrovlnných rúr, miesta vyznačujúce sa statickou elektrinou a rušením rádiových vĺn, typy používaného softvéru a operačných systémov, citlivosť prijímača a výkon antény komunikačného zariadenia.

Profil

SPP (Serial Port Profile)

OPP (Object Push Profile)

BIP (Basic Imaging Profile)

HCRP (Hardcopy Cable Replacement Profile)

Kompatibilné počítače

Počítač, v ktorom je nainštalovaný interný modul Bluetooth, alebo počítač, ku ktorému je pripojený voliteľný adaptér Bluetooth (od rôznych výrobcov).

Operačný systém alebo softvér:

Microsoft Windows 8 (Požaduje sa splnenie ktorejkoľvek z nasledujúcich podmienok.)

  • Ikona Zariadenia Bluetooth (Bluetooth Devices) sa zobrazuje v oblasti oznámení na pracovnej ploche

  • Nainštalovaná je aplikácia Bluetooth Stack pre operačný systém Windows verzie 9.10.00 alebo novšej od spoločnosti Toshiba.

Microsoft Windows 7 (Požaduje sa splnenie ktorejkoľvek z nasledujúcich podmienok.)

  • V časti Ovládací panel (Control Panel) sa v okne Hardvér a zvuk (Hardware and Sound) zobrazuje položka Pridať zariadenie Bluetooth (Add a Bluetooth Device).

  • Nainštalovaná je aplikácia Bluetooth Stack pre operačný systém Windows verzie 7.00.00 alebo novšej od spoločnosti Toshiba.

Microsoft Windows Vista (Požaduje sa splnenie ktorejkoľvek z nasledujúcich podmienok.)

  • V časti Ovládací panel (Control Panel) sa v okne Hardvér a zvuk (Hardware and Sound) zobrazuje položka Zariadenia Bluetooth (Bluetooth Devices).

  • Nainštalovaná je aplikácia Bluetooth Stack pre operačný systém Windows verzie 5.10.04 alebo novšej od spoločnosti Toshiba.

Microsoft Windows XP (Požaduje sa splnenie ktorejkoľvek z nasledujúcich podmienok.)

  • Nainštalovaný je systém Windows XP SP2 alebo novší a v časti Ovládací panel (Control Panel) sa v okne Tlačiarne a iný hardvér (Printers and Other Hardware) zobrazuje položka Zariadenia Bluetooth (Bluetooth Devices).

  • Nainštalovaná je aplikácia Bluetooth Stack pre operačný systém Windows verzie 3.00.10 alebo novšej od spoločnosti Toshiba.

Frekvenčné pásmo

Pásmo 2,4 GHz (2,400 GHz až 2,4835 GHz)

Zdroj napájania

Napájanie z portu jednotky USB flash na tlačiarni, jednosmerný prúd 4,4 V až 5,25 V

Maximálna spotreba

500 mW (max.)

Prevádzková teplota

5 až 35 °C (41 až 95 °F)

Prevádzková vlhkosť

10 až 90 % relatívnej vlhkosti (bez kondenzácie)

Rozmery (šírka x hĺbka x výška)

18,5 (š) x 47,5 (h) x 8,7 (v) mm (s nasadeným krytom)
0,73 (š) x 1,87 (h) x 0,35 (v) palca

Hmotnosť

Približne 7 g (0,25 unce)