preskočiť na hlavný text

Čistenie vnútra zariadenia (čistenie spodnej platne)

Odstráňte škvrny zvnútra zariadenia. Ak sa zašpiní vnútro zariadenia, môže sa zašpiniť aj vytlačený papier, preto sa odporúča pravidelné čistenie.

Musíte si pripraviť: hárok obyčajného papiera veľkosti A4 alebo Letter*

* Použite nový hárok papiera.

 1. Skontrolujte, či je zariadenie zapnuté, a potom z predného zásobníka vyberte všetok papier.

 2. Pripravte papier.

  1. Preložte hárok obyčajného papiera formátu A4 alebo Letter po šírke na polovicu a potom ho znovu rozložte.

  2. Preložte jednu stranu roztvoreného papiera znova na polovicu, pričom hranu zarovnajte so stredovým záhybom, a potom papier rozložte.

  3. Vložte iba tento hárok papiera do predného zásobníka tak, aby vystupujúce strany záhybov smerovali nahor a hrana polovice papiera bez záhybov smeroval od vás.

 3. Otvorte vysúvaciu časť výstupného zásobníka, otvorte výstupný zásobník papiera a predĺžte podperu výstupného zásobníka.

 4. Vyčistite vnútro zariadenia.

  1. Stlačte tlačidlo Nastavenie (Setup).

   Zobrazí sa obrazovka Ponuka nastavenia (Setup menu).

  2. Pomocou tlačidla Doľava alebo Doprava vyberte položku Údržba (Maintenance) a stlačte tlačidlo OK.

  3. Pomocou tlačidla Doľava alebo Doprava vyberte položku Čistenie spodku (Bottom cleaning) a stlačte tlačidlo OK.

   Obrázok: displej LCD

   Papier pri prechádzaní zariadením vyčistí vnútro zariadenia.

   Skontrolujte zložené časti vysunutého papiera. Ak sú špinavé od atramentu, opätovne vykonajte čistenie spodnej platne.

   Poznámka

   • Pri opätovnom čistení spodnej platne použite nový hárok papiera.

Ak sa po opätovnom čistení problém nevyrieši, môžu byť znečistené výčnelky vo vnútri zariadenia. Vatovým tampónom alebo podobným materiálom zotrite z výčnelkov atrament.

Dôležité

 • Zariadenie pred čistením vždy vypnite a odpojte napájací kábel.

  • Zariadenie nemožno vypnúť, kým odosiela alebo prijíma fax. Nemožno ho vypnúť ani v prípade, že sú v pamäti zariadenia uložené neodoslané faxy. Skôr ako odpojíte napájací kábel, skontrolujte, či zariadenie dokončilo odosielanie alebo prijímanie všetkých faxov.
  • Vypnuté zariadenie nemôže odosielať ani prijímať faxy.
  • Po odpojení napájacieho kábla sa obnovia nastavenia dátumu a času a stratia sa všetky dokumenty uložené v pamäti zariadenia. Skôr ako odpojíte napájací kábel, odošlite alebo vytlačte potrebný dokument, prípadne ho uložte na jednotku USB flash.