preskočiť na hlavný text

Čistenie valčeka podávača papiera

Ak je valček podávača papiera znečistený alebo sa naň prilepí prach z papiera, papier sa nemusí správne podávať.

V takom prípade valček podávača papiera vyčistite. Čistením sa valček podávača papiera opotrebúva, preto ho čistite len v prípade potreby.

Musíte si pripraviť: hárok obyčajného papiera veľkosti A4 alebo Letter alebo čistiaci hárok dostupný na trhu

 1. Skontrolujte, či je zariadenie zapnuté, a potom z predného zásobníka vyberte všetok papier.

 2. Otvorte výstupný zásobník papiera.

 3. Vyčistite valček podávača papiera bez papiera.

  1. Stlačte tlačidlo Nastavenie (Setup).

   Zobrazí sa obrazovka Ponuka nastavenia (Setup menu).

  2. Pomocou tlačidla Doľava alebo Doprava vyberte položku Údržba (Maintenance) a stlačte tlačidlo OK.

  3. Pomocou tlačidla Doľava alebo Doprava vyberte položku Čistenie valčeka (Roller cleaning) a stlačte tlačidlo OK.

   Obrázok: displej LCD

   Valček podávača papiera sa bude pri čistení otáčať.

 4. Vyčistite valček podávača papiera pomocou papiera.

  1. Skontrolujte, či sa valček podávača papiera prestal točiť, zatvorte výstupný zásobník papiera a potom vložte do predného zásobníka hárok obyčajného papiera veľkosti A4 alebo Letter alebo čistiaci hárok dostupný na trhu.

  2. Otvorte vysúvaciu časť výstupného zásobníka, otvorte výstupný zásobník papiera a predĺžte podperu výstupného zásobníka.

  3. Skontrolujte, či je vybratá položka Čistenie valčeka (Roller cleaning), a stlačte tlačidlo OK.

   Zariadenie spustí čistenie. Čistenie sa dokončí po vysunutí papiera.

Ak sa po čistení valčeka podávača papiera problém nevyrieši, obráťte sa na servisné stredisko.