preskočiť na hlavný text

Čistenie plochého predlohového skla a krytu dokumentov

Dôležité

 • Zariadenie pred čistením vždy vypnite a odpojte napájací kábel.

  • Zariadenie nemožno vypnúť, kým odosiela alebo prijíma fax. Nemožno ho vypnúť ani v prípade, že sú v pamäti zariadenia uložené neodoslané faxy. Skôr ako odpojíte napájací kábel, skontrolujte, či zariadenie dokončilo odosielanie alebo prijímanie všetkých faxov.
  • Vypnuté zariadenie nemôže odosielať ani prijímať faxy.
  • Po odpojení napájacieho kábla sa obnovia nastavenia dátumu a času a stratia sa všetky dokumenty uložené v pamäti zariadenia. Skôr ako odpojíte napájací kábel, odošlite alebo vytlačte potrebný dokument, prípadne ho uložte na jednotku USB flash.
 • Na čistenie nepoužívajte toaletný papier, papierové utierky, hrubé tkaniny ani podobné materiály, aby ste nepoškriabali povrch.
 • Na čistenie zariadenia nikdy nepoužívajte prchavé kvapaliny ako riedidlo, benzén, acetón ani iné chemické čistidlá, pretože môžu spôsobiť poruchu zariadenia alebo poškodenie jeho povrchu.

Mäkkou, čistou a suchou handričkou, ktorá nepúšťa vlákna, jemne utrite ploché predlohové sklo (A), vnútornú stranu krytu dokumentov (bielu plochu) (B), sklo podávača APD (automatický podávač dokumentov) (C) a vnútornú stranu podávača APD (bielu plochu) (D). Dávajte pozor, aby najmä na sklenenom povrchu nezostali žiadne častice.

Dôležité

 • Vnútorná strana krytu dokumentov (biela plocha) (B) sa môže ľahko poškodiť, a preto ju utierajte opatrne.
 • Ak sa na skle alebo v podávači APD (C) nachádzajú cudzie látky, napríklad lepidlo, atrament alebo korekčná tekutina, na naskenovanom obrázku sa objavia čierne pruhy, ako je znázornené na obrázku vyššie. V takom prípade opatrne utrite nečistoty.