Prijímanie faxov pomocou užitočných funkcií

Automatické ukladanie prijatých faxov na disk USB flash

Príjem na diaľku

Odmietnutie prijatia faxu

Používanie služby identifikácie volajúceho na odmietnutie hovorov

Na začiatok strany