preskočiť na hlavný text

Atrament sa nevystrekuje

 1. Kontrola č. 1 Ak sa v kazete FINE minul atrament, vymeňte ju za novú.

 2. Kontrola č. 2 Je kazeta FINE vložená správne?

  Ak kazeta FINE nie je spoľahlivo vložená, atrament sa nemusí správne vystrekovať.

  Otvorte kryt výstupu papiera a vyberte kazety FINE.

  Potom znova vložte kazety FINE. Zatláčajte kazetu FINE, kým nezacvakne na svoje miesto.

  Po správnom vložení kazety FINE zaznie jedenkrát elektronický zvuk.

  Keď sa uistíte, že kazeta FINE je vložená správne, zatvorte kryt výstupu papiera.

 3. Kontrola č. 3 Nie sú dýzy tlačovej hlavy upchaté?

  Vytlačením vzorky na kontrolu dýz zistíte, či sa z dýz tlačovej hlavy správne vystrekuje atrament.

  Informácie o tlači vzorky na kontrolu dýz, čistení tlačovej hlavy a hĺbkovom čistení tlačovej hlavy nájdete v časti Keď je tlač nejasná alebo sa tlačia nesprávne farby.

  • Ak sa vzorka na kontrolu dýz nevytlačí správne:

   Po vyčistení tlačovej hlavy vytlačte a skontrolujte vzorku na kontrolu dýz.

  • Ak sa problém neodstráni ani po dvojnásobnom čistení tlačovej hlavy:

   Vykonajte hĺbkové čistenie tlačovej hlavy.

   Ak sa hĺbkovým čistením tlačovej hlavy problém nevyrieši, vypnite zariadenie a po 24 hodinách vykonajte ďalšie hĺbkové čistenie tlačovej hlavy. Po vypnutí neodpájajte zariadenie od napájacieho zdroja.

  • Ak sa problém neodstráni ani po dvojnásobnom hĺbkovom čistení tlačovej hlavy:

   Tlačiareň pravdepodobne nemá dostatok atramentu. Vymeňte kazetu FINE.