preskočiť na hlavný text

Výsledky tlače nie sú uspokojivé

Ak výsledky tlače nie sú uspokojivé z dôvodu bielych pruhov, nezarovnaných čiar alebo nerovnomerných farieb, skontrolujte najprv nastavenia papiera a kvality tlače.

 1. Kontrola č. 1 Zhodujú sa nastavenia veľkosti strany a typu média s veľkosťou a typom vloženého papiera?

  Pokiaľ sú tieto nastavenia nesprávne, nemožno dosiahnuť správny výsledok tlače.

  Pri tlači fotografie alebo ilustrácie môže nesprávne nastavenie typu papiera znížiť kvalitu vytlačených farieb.

  Pri tlači s nesprávnym nastavením typu papiera sa môže vytlačený povrch taktiež poškriabať.

  Pri tlači bez okrajov môže v závislosti od kombinácie nastaveného typu papiera a vloženého papiera dôjsť k nerovnomernému rozloženiu farieb.

  Kopírovanie ovládané zo zariadenia

  Skontrolujte pomocou ovládacieho panela na zariadení.

  Položky nastavenia kopírovania

  Tlač z počítača

  Skontrolujte pomocou ovládača tlačiarne.

  Tlač s jednoduchým nastavením

 2. Kontrola č. 2 Podľa tabuľky uvedenej pri kontrole č. 1 skontrolujte, či je vybratá vhodná kvalita tlače.

  Vyberte možnosť kvality tlače, ktorá vyhovuje papieru, a obrázok, ktorý chcete vytlačiť. Ak zbadáte rozmazanie alebo nerovnomerné rozloženie farieb, zvýšte kvalitu tlače a tlač zopakujte.

 3. Kontrola č. 3 Ak problém pretrváva, môžu existovať ďalšie príčiny.

  Pozrite si aj nasledujúce časti:

  Nedá sa tlačiť do konca tlačovej úlohy

  Žiadne výsledky tlače/tlač je rozmazaná/farby sú skreslené/biele pruhy

  Farby sú nejasné

  Čiary nie sú zarovnané

  Čiara sa nevytlačí alebo sa vytlačí len čiastočne

  Obrázok sa nevytlačí alebo sa vytlačí len čiastočne

  Vytlačený papier sa zvlnil alebo obsahuje atramentové škvrny

  Na papieri sú šmuhy/Vytlačený povrch je poškriabaný

  Na rube papiera sú šmuhy

  Po stranách výtlačku sú vytlačené zvislé čiary

  Farby nie sú rovnomerné alebo majú pruhy

Ak farby na vytlačenom papieri vybledli

Farby môžu časom vyblednúť, ak sa vytlačený papier dlhší čas neodloží.

Po tlači nechajte papier dostatočne vyschnúť, nevystavujte ho vysokým teplotám, vysokej vlhkosti a priamemu slnečnému svetlu a uložte ho alebo vystavte v interiéri pri izbovej teplote a bežnej vlhkosti.

Ak chcete zabrániť priamemu pôsobeniu vzduchu, odporúčame, aby ste papier uložili do albumu, plastového zakladača, fotorámu a pod.