preskočiť na hlavný text

Spôsoby pripojenia dostupné v zariadení

zariadení sú dostupné nasledujúce spôsoby pripojenia.

Bezdrôtové pripojenie

S bezdrôtovým smerovačom

Bez bezdrôtového smerovača

Pripojenie USB

Bezdrôtové pripojenie

Existujú dva spôsoby pripojenia tlačiarne k zariadeniu (napríklad smartfónu). Jedným spôsobom je pripojenie pomocou bezdrôtového smerovača a druhým spôsobom je pripojenie bez použitia bezdrôtového smerovača.
Tieto dva spôsoby pripojenia sa nedajú používať súčasne.

Ak máte bezdrôtový smerovač, odporúča sa použiť spôsob uvedený v časti Pripojenie pomocou bezdrôtového smerovača.

Keď pripájate druhé zariadenie, keď je už k tlačiarni pripojené zariadenie, pripojte ho pomocou rovnakého spôsobu pripojenia ako pripojené zariadenie.
Ak ho pripojíte pomocou iného spôsobu pripojenia, pripojenie k používanému zariadeniu sa ukončí.

Pripojenie pomocou bezdrôtového smerovača

Obrázok: Pripojenie pomocou bezdrôtového smerovača
 • Tlačiareň pripojte k zariadeniu pomocou bezdrôtového smerovača.
 • Spôsoby pripojenia sa môžu líšiť v závislosti od typu bezdrôtového smerovača.
 • Na tlačiarni môžete zmeniť nastavenia siete, napríklad identifikátor SSID a protokol zabezpečenia.
 • Po dokončení spojenia medzi zariadením a bezdrôtovým smerovačom a po zobrazení ikony Wi-Fi (ikony Wi-Fi) na displeji zariadenia môžete pomocou bezdrôtového smerovača pripojiť zariadenie k tlačiarni.

Pripojenie bez použitia bezdrôtového smerovača

Obrázok: Pripojenie bez použitia bezdrôtového smerovača
 • Tlačiareň pripojte k zariadeniu bez použitia bezdrôtového smerovača. Tlačiareň pripojte k zariadeniu priamo pomocou funkcie režimu prístupového bodu tlačiarne.
 • Pri vytváraní pripojenia v režime prístupového bodu môže byť internetové pripojenie nedostupné. V takom prípade nemožno používať webové služby tlačiarne.
 • Ak zariadenie pripojené na internet pripojíte prostredníctvom bezdrôtového smerovača k tlačiarni, ktorá je v režime prístupového bodu, pripojenie medzi zariadením a bezdrôtovým smerovačom sa ukončí. V takom prípade sa v závislosti od zariadenia môže pripojenie zariadenia automaticky prepnúť na mobilné údajové pripojenie. Účtujú sa poplatky za pripojenie na internet pomocou mobilného údajového pripojenia.
 • V režime prístupového bodu môžete súčasne pripojiť až päť zariadení. Ak je pripojených päť zariadení a pokúsite sa pripojiť šieste zariadenie, zobrazí sa chyba.
  Ak sa zobrazí chyba, odpojte zariadenie, ktoré nepoužíva tlačiareň, a potom znova nakonfigurujte nastavenia.
 • Na tlačiarni môžete zmeniť nastavenia siete, napríklad identifikátor SSID a protokol zabezpečenia.

Ak používate systém Windows XP:

Pripojenie USB

Prepojte tlačiareň a počítač pomocou kábla USB. Pripravte si kábel USB.

(zobrazí sa v novom okne)