preskočiť na hlavný text

Nevhodné typy médií

Nepoužívajte nasledujúce typy papiera. Používanie týchto typov papiera môže spôsobiť nielen nedostatočnú kvalitu tlače, ale aj zaseknutie papiera alebo poruchu zariadenia.

 • Poskladaný, zvlnený alebo pokrčený papier,
 • Vlhký papier,
 • Príliš tenký papier (s hmotnosťou do 64 g /m2 (17 lb)),
 • Príliš hrubý papier (obyčajný papier s hmotnosťou prevyšujúcou 105 g /m2 (28 lb) okrem originálneho papiera od spoločnosti Canon),
 • Papier tenší ako pohľadnica vrátane obyčajného papiera alebo poznámkového papiera orezaného na malú veľkosť (pri tlači na papier menšej veľkosti ako A5),
 • Obrázkové pohľadnice,
 • Pohľadnice s prilepenými fotografiami alebo nálepkami,
 • Obálky s dvojitými chlopňami,
 • Obálky s reliéfnym alebo upraveným povrchom,
 • Obálky, ktorých lepiace chlopne sú už navlhčené a lepivé.
 • Akýkoľvek typ papiera s otvormi,
 • Papier, ktorý nie je obdĺžnikového tvaru,
 • Papier spojený svorkami alebo lepidlom,
 • Papier s lepivými látkami,
 • Papier zdobený leskom atď.