preskočiť na hlavný text

Technické parametre

Všeobecné technické parametre

Rozlíšenie tlače (dpi)

4800* (horizontálne) x 1200 (vertikálne)

* Najmenší rozstup atramentových kvapiek je 1/4800 palca.

Rozhranie

Port USB:

Hi-Speed USB *1

Port siete LAN:

Bezdrôtová sieť LAN: IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b *2

*1 Vyžaduje sa počítač, ktorý vyhovuje štandardu Hi-Speed USB. Keďže rozhranie Hi-Speed USB je plne kompatibilné s rozhraním USB 1.1, možno ho používať ako rozhranie USB 1.1.

*2 Inštalácia je možná prostredníctvom nastavenia Štandardné nastavenie, WPS (Wi-Fi Protected Setup), WCN (Windows Connect Now) alebo Nastavenie bez káblov.

Rozhranie USB a sieť LAN možno používať súčasne.

Šírka tlače

203,2 mm/8 palca

(pri tlači bez okrajov: 216 mm/8,5 palca)

Prevádzkové prostredie

Teplota: 5 až 35 °C (41 až 95 °F)

Vlhkosť: 10 až 90 % relatívnej vlhkosti (bez kondenzácie)

* Pri určitej teplote a vlhkosti sa môže výkon tlačiarne zhoršiť.

Odporúčané podmienky:

Teplota: 15 až 30 °C (59 až 86 °F)

Vlhkosť: 10 až 80 % relatívnej vlhkosti (bez kondenzácie)

* Teplota a vlhkosť, ktorá musí byť dodržaná pri používaní papiera, napríklad fotopapiera, je uvedená na jeho balení alebo v dodaných pokynoch.

Prostredie na skladovanie

Teplota: 0 až 40 °C (32 až 104 °F)

Vlhkosť: 5 až 95 % relatívnej vlhkosti (bez kondenzácie)

Zdroj napájania Striedavý prúd 100 – 240 V, 50/60 Hz
Príkon

Tlač (kopírovanie): približne 7 W

Pohotovostný režim (minimálne): približne 0,9 W *1*2

Vypnuté: približne 0,3 W *1

*1 Pripojenie k počítaču prostredníctvom rozhrania USB

*2 Čas čakania na pohotovostný režim nemožno zmeniť.

Vonkajšie rozmery

Približne 435 (š) x 295 (h) x 189 (v) mm

Približne 17,2 (š) x 11,7 (h) x 7,5 (v) palca

* So zasunutým predným krytom.

Hmotnosť

Približne 5,9 kg (približne 13,0 lb)

* S vloženými kazetami FINE.

Kazeta FINE značky Canon Spolu 1280 dýz (BK 320 dýz, C/M/Y – každá 320 dýz)
Kapacita podávača APD

Veľkosť A4 alebo Letter: max. 20 hárkov (papier s hmotnosťou 75 g /m2/20 lb), max. výška 2 mm/0,08 palca

Veľkosť Legal: max. 5 hárkov (papier s hmotnosťou 75 g /m2/20 lb), max. výška 0,5 mm/0,02 palca

Technické parametre kopírovania

Niekoľkostranové kópie Max. 99 strán
Úprava intenzity 9 pozícií, automatická intenzita (automatické kopírovanie)
Zmenšenie a zväčšenie 25 – 400 % (posun po 1 %)

Technické parametre skenovania

Ovládač skenera

Windows: TWAIN 1.9 Špecifikácie, WIA

Mac OS: ICA

Maximálna veľkosť skenovania

Ploché predlohové sklo: A4/Letter, 216 x 297 mm/8,5 x 11,7 palca

APD: A4/Letter/Legal, 216 x 356 mm/8,5 x 14,0 palca

Rozlíšenie skenovania

Maximálne optické rozlíšenie (horizontálne x vertikálne): 600 x 1200 dpi *1

Maximálne interpolované rozlíšenie: 19 200 x 19 200 dpi *2

*1 Optické rozlíšenie predstavuje maximálnu rýchlosť vzorkovania podľa normy ISO 14473.

*2 Zvýšením rozlíšenia skenovania zmenšíte maximálnu možnú oblasť skenovania.

Gradácia (vstup/výstup)

Sivé: 16 bitov/8 bitov

Farebne: 48 bitov/24 bitov (režim RGB – každý 16 bitov/8 bitov)

Technické parametre faxu

Použiteľná linka Verejná prepínaná telefónna sieť (PSTN)
Režim komunikácie Super G3, G3
Systém kompresie údajov

Čiernobielo: MH, MR, MMR

Farebne: JPEG

Rýchlosť modemu

Max. 33,6 kb/s

(automatická záloha)

Prenosová rýchlosť

Čiernobielo: jedna strana približne za 3 sekundy rýchlosťou 33,6 kb/s

(Podľa tabuľky ITU-T č. 1 pre parametre v USA a tabuľky č. 1 normy Canon FAX Standard pre ostatné krajiny, oboje v štandardnom režime.)

Farebne: jedna strana približne za 1 minútu rýchlosťou 33,6 kb/s

(Podľa TESTOVACIEHO HÁRKA PRE FAREBNÝ FAX Canon.)

Gradácia

Čiernobielo: 256 úrovní

Farebne: 24 bitov Full Color (režim RGB – každý 8 bitov)

Úprava hustoty 3 úrovne
Pamäť

Odosielanie a prijímanie: približne 50 strán

(Podľa tabuľky ITU-T č. 1 pre parametre v USA a tabuľky č. 1 normy Canon FAX Standard pre ostatné krajiny, oboje v štandardnom režime.)

Rozlíšenie faxu

Čiernobiele Štandardné: 8 pixlov/mm x 3,85 riadka/mm (203 pixlov/palec x 98 riadkov/palec)

Čiernobiele Jemné, Fotografia: 8 pixlov/mm x 7,70 riadka/mm (203 pixlov/palec x 196 riadkov/palec)

Čiernobiele Veľmi jemné: 300 x 300 dpi

Farebne: 200 x 200 dpi

Vytáčanie

Automatické vytáčanie

- Príjemca (max. 20 cieľov)

- Skupinová voľba (max. 19 cieľov)

Bežné vytáčanie (pomocou číselných tlačidiel)

Automatické opakované vytáčanie

Manuálne opakované vytáčanie (max. 10 cieľov)

Iné

Správa o aktivite (vždy po 20 transakciách)

Postupné odosielanie (max. 21 cieľov)

Odmietané čísla (max. 10 cieľov)

Sieťové technické parametre

Komunikačný protokol TCP/IP
Bezdrôtová sieť LAN

Podporované štandardy: IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b

Frekvenčné pásmo: 2,4 GHz

Kanály: 1 – 11 alebo 1 – 13

* Frekvenčné pásmo a dostupné kanály sa líšia v závislosti od príslušnej krajiny alebo oblasti.

Komunikačná vzdialenosť: v interiéri 50 m/164 stôp

* Efektívny dosah sa líši v závislosti od inštalačného prostredia a umiestnenia.

Zabezpečenie:

WEP (64/128 bitov)

WPA-PSK (TKIP/AES)

WPA2-PSK (TKIP/AES)

Inštalácia:

Štandardné nastavenie

WPS (konfigurácia stlačením tlačidla alebo pomocou kódu PIN)

WCN (WCN-NET)

Nastavenie bez káblov

Ďalšie funkcie: správcovské heslo

Minimálne systémové požiadavky

Riaďte sa požiadavkami operačného systému, pokiaľ sú striktnejšie ako tieto požiadavky.

Windows

Operačný systém

Windows 8.1*, Windows 8

Windows 7, Windows 7 SP1

Windows Vista SP1, Windows Vista SP2

Windows XP SP3, iba 32-bitový

* Systém Windows 8.1 zahŕňa aktualizáciu systému Windows 8.1.

Prehľadávač Internet Explorer 8 alebo novší
Miesto na pevnom disku

3 GB

Poznámka: Na inštaláciu dodaného softvéru.

Požadované miesto na pevnom disku sa môže zmeniť bez upozornenia.

Obrazovka XGA 1024 x 768

Mac OS

Operačný systém Mac OS X v10.7.5 alebo novší
Prehľadávač Safari 5 alebo novší
Miesto na pevnom disku

1,5 GB

Poznámka: Na inštaláciu dodaného softvéru.

Požadované miesto na pevnom disku sa môže zmeniť bez upozornenia.

Obrazovka XGA 1024 x 768

Iné podporované operačné systémy

Niektoré funkcie nemusia byť dostupné v každom operačnom systéme. Podrobné informácie o prevádzke so systémom iOS, Android a Windows RT nájdete na webovej lokalite spoločnosti Canon.

Funkcia mobilnej tlače

Apple AirPrint
Google Cloud Print
PIXMA Cloud Link
 • Pri používaní celého dokumentu Príručka online sa vyžaduje pripojenie na internet.
 • Windows: prevádzku možno zaručiť len v počítači s vopred nainštalovaným operačným systémom Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista alebo Windows XP.
 • Windows: počas inštalácie softvéru sa vyžaduje jednotka CD-ROM alebo pripojenie na internet.
 • Windows: inštalácia programu Easy-WebPrint EX vyžaduje prehľadávač Internet Explorer 8, 9, 10 alebo 11.
 • Windows: v aplikácii Windows Media Center nemusia byť niektoré funkcie dostupné.
 • Windows: ak chcete používať systém Windows, musíte nainštalovať rozhranie .NET Framework 4 alebo 4.5.
 • Windows: tlač v systéme Windows XP vyžaduje balík XPS Essentials Pack.
 • Windows: ovládač TWAIN (ScanGear) je založený na špecifikácii TWAIN 1.9 a vyžaduje aplikáciu Manažér zdroja údajov dodanú s operačným systémom.
 • Mac OS: pevný disk musí byť naformátovaný v režime Mac OS Extended (Journaled) alebo Mac OS Extended.
 • Mac OS: počas inštalácie softvéru v systéme Mac OS sa vyžaduje pripojenie na internet.
 • V domácom sieťovom prostredí musí byť otvorený port 5222. Podrobnosti vám poskytne správca siete.

Informácie uvedené v tejto príručke podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.