preskočiť na hlavný text

Poznámka k odpojeniu napájacieho kábla

Pri odpájaní napájacieho kábla postupujte nasledujúcim spôsobom.

Dôležité

  • Po odpojení napájacieho kábla stlačte tlačidlo ZAP. (ON) a uistite sa, že nesvieti indikátor NAPÁJANIE (POWER). Ak napájací kábel odpojíte, kým svieti alebo bliká indikátor NAPÁJANIE (POWER), tlačová hlava môže zaschnúť alebo sa upchať a môže sa tiež znížiť kvalita tlače.
  • Po odpojení napájacieho kábla sa obnovia nastavenia dátumu a času a stratia sa všetky dokumenty uložené v pamäti zariadenia. Pred odpojením napájacieho kábla odošlite alebo vytlačte dôležité dokumenty.
  1. Stlačením tlačidla ZAP. (ON) vypnite zariadenie.

  2. Uistite sa, že nesvieti indikátor NAPÁJANIE (POWER).

  3. Odpojte napájací kábel.

    Technické parametre napájacieho kábla sa líšia v závislosti od krajiny alebo oblasti použitia.