FA008W

การเชื่อมต่อสายโทรศัพท์

วิธีการเชื่อมต่ออาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสายโทรศัพท์ของคุณ

หากการเชื่อมต่อไม่ถูกต้อง เครื่องจะไม่สามารถรับ/ส่งแฟกซ์ได้ เชื่อมต่อเครื่องให้ถูกต้อง

ข้อสำคัญ
 • ห้ามเชื่อมต่อเครื่องแฟกซ์ และ/หรือสายโทรศัพท์แบบขนาน (เฉพาะในสหรัฐฯ และแคนาดาเท่านั้น)

  หากเครื่องแฟกซ์และ/หรือโทรศัพท์สองเครื่องหรือมากกว่าเชื่อมต่อแบบขนาน อาจเกิดปัญหาต่อไปนี้และเครื่องอาจไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ

  • หากคุณยกหูโทรศัพท์ซึ่งเชื่อมต่อในลักษณะคู่ขนานในระหว่างการส่งหรือการรับ รูปภาพแฟกซ์อาจทำให้มีรอยเปื้อนหรือข้อผิดพลาดในการสื่อสารอาจเกิดขึ้น

  • บริการต่าง ๆ อย่างเช่น Caller ID ฯลฯ อาจทำงานไม่ปรกติบนโทรศัพท์

  หากคุณไม่สามารถหลีกเลี่ยงการเชื่อมต่อแบบขนาน ให้ตั้งค่าโหมดรับเป็น TEL priority mode ต้องทำความเข้าใจว่าอาจมีปัญหาข้างต้นนี้เกิดขึ้น คุณจะสามารถรับแฟกซ์ได้ด้วยตนเองเท่านั้น

การเชื่อมต่อพื้นฐาน

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปิดเครื่องแล้ว ต่อปลายสายโทรศัพท์ที่จัดมาให้กับแจ็คสายโทรศัพท์ใกล้กับเครื่องหมาย 'LINE' บน เครื่อง จากนั้นต่อปลายอีกข้างหนึ่งกับแจ็คสายโทรศัพท์ติดผนังหรือแจ็คสายโทรศัพท์ของตัวแยกสัญญาณ xDSL

เมื่อคุณต่อโทรศัพท์กับเครื่อง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปิดเครื่องแล้ว ต่อปลายสายไฟข้างหนึ่งกับแจ็คอุปกรณ์ภายนอก ใกล้กับเครื่องหมาย 'EXT.' บนเครื่อง จากนั้นต่อปลายอีกข้างหนึ่งกับแจ็คสายโทรศัพท์ของโทรศัพท์

ข้อสำคัญ
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าต่อสายโทรศัพท์ก่อนจะเปิดเครื่อง

  หากคุณต่อสายโทรศัพท์ขณะเครื่องเปิดอยู่ ให้ปิดเครื่องและถอดปลั๊กไฟออก รอ 1 นาที จากนั้นให้ต่อสายโทรศัพท์และปลั๊กไฟ

หมายเหตุ
 • ดู ภาพด้านหลัง สำหรับตำแหน่งของแจ็คสายโทรศัพท์ และแจ็คอุปกรณ์ภายนอก

 • ก่อนต่อสายโทรศัพท์หรือตอบรับเครื่อง ให้ถอดฝาครอบตัวเชื่อมต่อโทรศัพท์

 • สำหรับผู้ใช้ในสหราชอาณาจักร:

  หากตัวเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกไม่สามารถต่อเข้ากับแจ็คบนตัวเครื่อง คุณจำเป็นต้องซื้ออแดปเตอร์ B.T. เพื่อเชื่อมต่อดังต่อไปนี้

  ต่ออแดปเตอร์ B.T. กับสายไฟที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก จากนั้นต่ออแดปเตอร์ B.T. กับแจ็คอุปกรณ์ภายนอก

การเชื่อมต่อหลายสาย

ในส่วนนี้จะแนะนำวิธีการเชื่อมต่อสายต่าง ๆ

ต่อไปนี้เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น และไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะเหมาะกับทุกสภาวะการเชื่อมต่อ สำหรับรายละเอียด ดูที่คู่มือคำแนะนำที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์เครือข่าย (อุปกรณ์ควบคุมเช่น โมเด็ม xDSL (เส้นสมาชิกดิจิทัล) หรือเทอร์มินัล อแดปเตอร์) ที่คุณเชื่อมต่อกับเครื่องนี้

หมายเหตุ
 • xDSL เป็นคำศัพท์ทั่วไปสำหรับเทคโนโลยีการสื่อสารดิจิตอลความเร็วสูงโดยใช้สายโทรศัพท์ เช่น ADSL/HDSL/SDSL/VDSL

 • เชื่อมต่อกับโทรศัพท์อินเทอร์เน็ต

  1. เส้นสมาชิกดิจิทัล

  2. โมเด็ม xDSL (ตัวแยกสัญญาณอาจไม่มีในตัวโมเด็ม)

  3. เราเตอร์บรอดแบนด์รองรับโทรศัพท์อินเทอร์เน็ต

  4. คอมพิวเตอร์

  5. โทรศัพท์หรือเครื่องตอบรับ

  6. พอร์ต WAN (เครือข่ายบริเวณกว้าง)

  7. พอร์ต LAN (เครือข่ายท้องถิ่น)

  8. พอร์ต TEL

  9. พอร์ต LINE

  * การกำหนดค่าพอร์ตและชื่ออาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์

  หมายเหตุ
 • เชื่อมต่อกับ xDSL

  1. เส้นสมาชิกแอนะล็อก

  2. โมเด็ม xDSL (ตัวแยกสัญญาณอาจไม่มีในตัวโมเด็ม)

  3. คอมพิวเตอร์

  4. โทรศัพท์หรือเครื่องตอบรับ

  ข้อสำคัญ
  • เมื่อตัวแตกแยกไม่สร้างเป็นส่วนถาวรในโมเด็ม อย่าแตกสายโทรศัพท์แขนงก่อนที่ตัวแตกแยก (ด้านกำแพง) นอกจากนี้อย่าเชื่อมต่อตัวแยกสายในลักษณะคู่ขนาน เครื่องอาจไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ

  หมายเหตุ
 • การเชื่อมต่อกับสาย ISDN

  สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการเชื่อมต่อและการตั้งค่า ISDN (โครงข่ายบริการสื่อสารร่วมระบบดิจิทัล) ให้ดูคู่มือที่ให้มาพร้อมกับเทอร์มินัลอแดปเตอร์ หรือเราเตอร์แบบ dial-up

ด้านบน