UF001W

Užitočné funkcie dostupné v zariadení

zariadení sú dostupné nasledujúce užitočné funkcie.

Používaním rôznych funkcií môžete mať z fotografovania ešte príjemnejší zážitok.

Jednoduchá tlač fotografií

Preberanie materiálov s hodnotným obsahom

Odovzdávanie naskenovaných obrázkov na web

Jednoduchá tlač fotografií pomocou aplikácie

Preberanie rôznych materiálov s hodnotným obsahom

Jednoduché odovzdávanie naskenovaných obrázkov na web

Ak v počítači používate službu Evernote alebo Dropbox, môžete naskenované obrázky jednoducho odovzdávať na web. Odovzdané obrázky možno používať z iných počítačov, telefónov smartphone a pod.

Podrobné informácie nájdete v časti „Funkcia integrácie s ukladacími službami online“.

Na začiatok strany