Problémy so zariadením

Zariadenie sa nedá zapnúť

Nedá sa správne pripojiť k počítaču

Na displeji LCD nie je nič zobrazené

Na displeji LCD sa zobrazuje iný ako požadovaný jazyk

Nezobrazuje sa monitor stavu tlačiarne

Na začiatok strany